אושרו תוכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 2021


שמחנו והתרגשנו לאשר הערב עם מליאת המועצה את תקציב המועצה לשנת 2021.

תוכניות העבודה:

תוכניות עבודה 2021.pdf

מצגת המליאה