מס מכרז דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
82/2020 סייע/ת כיתתי/ת במועצה האזורית גזר ​​​​​​​ כללי חיצוני 03/11/2020 15/11/2020
81/2020 6 סייעים/ות גני ילדים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 03/11/2020 15/11/2020
79/2020 6 אחראי אקלים לבתי הספר היסודיים במועצה האזורית גזר (בתי ספר: גוונים, עתידים, שדות איילון, שלהבת בנות, שלהבת בנים) כללי חיצוני 20/10/2020 03/11/2020
78/2020 עובד/ת מועדונית במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 20/10/2020 03/11/2020
77/2020 מנהל/ת ספרייה אזורית במועצה האזורית גזר (מיקום: בית חשמונאי) כללי חיצוני 20/10/2020 09/11/2020
72/2020 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס שדות איילון במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 12/10/2020 26/10/2020
71/2020 עובד/ת קידום נוער במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 12/10/2020 02/11/2020
73/2020 סייע/ת כיתתי/ת במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 12/10/2020 26/10/2020
70/2020 בלנית כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
67/2020 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
69/2020 אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס מעיין כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
68/2020 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס מעיין כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
66/2020 מזכיר/ה מחלקת תחבורה כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
65/2020 רכזי/ות נוער יישוביים (חולדה, יציץ, עזריה, כרמי יוסף) כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
59/2020 מנהל/ת מדור פיקוח על הבנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כללי חיצוני 27/08/2020 10/09/2020
58/2020 בלנית כללי חיצוני 27/08/2020 10/09/2020
56/2020 מנהל/ת מדור נוער כללי חיצוני 19/08/2020 02/09/2020
54/2020 סייעים/ות כיתתיים/ות כללי חיצוני 09/08/2020 17/08/2020
52/2020 ממונה על שירותי חירום וביטחון וקצין/נת ביטחון מוסדות החינוך כללי חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
49/2020 קצין/נת ביקור סדיר כללי חיצוני 02/08/2020 18/08/2020
50/2020 סדרן/נית למחלקת תחבורה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 02/08/2020 18/08/2020
47-2020 מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר כללי חיצוני 23/07/2020 09/08/2020
46-2020 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס שדות איילון במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 22/07/2020 04/08/2020
45-2020 דרוש/ה פקח/ית מועצתי/ת במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 16/07/2020 26/07/2020
44-2020 מזכיר/ה מחלקה סביבתית ואחראי/ת נושא מחזור במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 16/07/2020 26/07/2020
41/2020 ממונה על שירותי חירום וביטחון וקצין/נת ביטחון מוסדות החינוך כללי חיצוני 05/07/2020 21/07/2020
38/2020 עובד/ת קידום נוער כללי חיצוני 01/07/2020 16/07/2020
40/2020 ספרנ/ית לספרייה האזורית (ספריית הילדים והנוער) בבית חשמונאי כללי חיצוני 01/07/2020 22/07/2020
37/2020 סדרן/נית למחלקת תחבורה כללי חיצוני 01/07/2020 16/07/2020
39/2020 2 מדריכי מוגנות (קריית החינוך סתריה – תיכון איתן, קריית החינוך שעלבים) כללי חיצוני 02/07/2020 12/07/2020

חזור לדרושים כעת