בואו להתנדב ולסייע בבתי הספר, ההתנדבות לפי בחירת המתנדב במגוון אפשרויות לבחירה: ליווי כיתה, ליווי תלמידים באופן אישי, סיוע למורת המחנכות, העשרת התלמידים בתחומי ידע וסיוע בספריית בית הספר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: