קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 06/2021 שם המכרז: למתן שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וחשבות שכר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 18/04/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 25/04/2021, 10:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 06/05/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 500

עבור לארכיון המכרזים