קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 02/2023 שם המכרז: למתן שירותי תפעול, תחזוקה ותמיכה ברשת מחשוב המועצה, תקשורת וטלפוניה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 10/01/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 24/01/2023, 10:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 30/01/2023 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 2000
מס מכרז: 01/2023 שם המכרז: לשירותי ניהול פרויקטים בתחום פרויקטים ציבוריים ותשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 09/01/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 18/01/2023, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 30/01/2023 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 03/2023 שם המכרז: לביצוע עבודות איסוף, פינוי וסילוק פסולת גזם נקי וגזם מעורב (גושית) לאתר מורשה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 09/01/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 18/01/2023, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 30/01/2023 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 1500
מס מכרז: 04/2023 שם המכרז: לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 09/01/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 18/01/2023, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 30/01/2023 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
לבירורים: בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה -
ליאת פרמון
מנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות
08-9274550

עבור לארכיון המכרזים