קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 17/2021 שם המכרז: לקבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד משרדי עבור המועצה האזורית גזר ויישובי המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 18/07/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 21/07/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 28/07/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 16/2021 שם המכרז: לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה עבור המועצה האזורית גזר ויישובי המועצה     סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 18/07/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 21/07/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 28/07/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 15/2021 שם המכרז: להפעלת תכנית "תוך כדי תנועה" – תכנית למניעת התמכרויות בקרב בני נוער באמצעות ספורט במועצה האזורית גזר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 13/07/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 20/07/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 28/07/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 14/2021 שם המכרז: למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה אזורית גזר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 05/07/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 14/07/2021, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 28/07/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0

עבור לארכיון המכרזים