קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 23/2022 שם המכרז: לביצוע עבודות דפוס ושילוט עבור המועצה ויישוביה סוג המכרז: משותף תאריך פרסום המכרז: 13/09/2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 20/09/2022, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 02/10/2022 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים