קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 16/2022 שם המכרז: לביטוחי רכוש וחבויות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 01/05/2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 12/05/2022, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 29/05/2022 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 500
מס מכרז: 15/2022 שם המכרז: לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף טניס במועצה האזורית גזר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 01/05/2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 12/05/2022, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 22/05/2022 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 100
מס מכרז: 14/2022 שם המכרז: לקבלת הצעות להפעלת צהרונים בבתי הספר במועצה עפ"י תכנית "ניצנים" סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 01/05/2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 09/05/2022, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 22/05/2022 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים