קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 20/2023 שם המכרז: למתן שירותי מנצח מוסיקלי על חבורת זמר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 06/06/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 15/06/2023, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2023 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 19/2023 שם המכרז: ביצוע קליטה וטיפול בפסולת גזם ופסולת גושית באתר מורשה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 31/05/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 15/06/2023, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2023 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 1000
לבירורים: בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה -
ליאת פרמון
מנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות
08-9274550

עבור לארכיון המכרזים