קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 18/2020 שם המכרז: אספקת ארוחות למועדוניות המועצה סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 19/11/2020 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 26/11/2020, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 10/12/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 17/2020 שם המכרז: לקבלת הצעות למתן שירותי קבורה מלאים בתחום שיפוט המועצה וביישובי המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 09/11/2020 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: המועד האחרון להגשת הצעות: 30/11/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים