קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 02/2021 שם המכרז: לקבלת הצעות לניהול והפעלת בריכת שחייה וחדר הכושר ביישוב בית חשמונאי סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 16/02/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 28/02/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 07/03/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 04/2021 שם המכרז: ניהול מערכות המידע הממוחשבות במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 15/02/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 21/02/2021, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 07/03/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 03/2021 שם המכרז: שירותי ניהול והפעלה של בתי ספר על יסודיים (שש שנתי) – "הרצוג" ו-"איתן" בתחום שיפוט המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 14/02/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 21/02/2021, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 07/03/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2021-02-21 עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים