הנכם נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:
1. ביטול רישום מבית הספר (אם הילד/ה לומד בבית ספר)
2. צילום תעודות זהות + ספח
3. עמוד ראשון ואחרון של החוזה
4. כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים / פרודים / חד הוריים (אם יש צורך) - להורדה לחצו כאן

פרטי התלמיד/ה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר תעודת זהותתאריך לידהגן / כיתה
חובה לצרף ביטול רישום מבית הספר

Browser not supported