Mitnadvim_Paamonim.pdf

משפחות רבות נקלעות מידי שנה למצבים כלכליים מאתגרים מאוד. אלפי מתנדבי פעמונים ברחבי הארץ מדריכים את המשפחות הפונות לסיוע, לבניית יציבות כלכלית וניהול מסודר של משקי הבתים.זאת ההזדמנות שלך לגלות סולידריות, לסייע למשפחות, ולשנות חיים

מי מתאים?
נשים וגברים מעל גיל 35 , ניידים לפעילות ברחבי מועצת גזר.
בעלי יוזמה ויכולת לקדם תהליכי שינוי.
אנשים רגישים, אכפתיים, מסורים, מתמידים, אחראיים.
ניסיון טוב בניהול משק הבית, וקריאת מסמכים.
ידע ונגישות שוטפת למחשב ואינטרנט.
אפשרות להתנדבות של כ 12 שעות בחודש , למשך כשנתיים לפחות.

המתנדבים יעברו הכשרה של כ־ 10 מפגשים בזום, שתעסוק בנושאים כלכליים, ובתהליך ליווי המשפחות על היבטיו השונים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לישראלה ולדמן־דגן עמותת "פעמונים": 054-2600508 או באתר פעמונים: www.paamonim.org (לשונית התנדבות)

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: