ליווי ותמיכה אחת לשבוע לילדים או לבני נוער בעלי צרכים מיוחדים. ההתנדבות כוללת מפגש חברתי אחת לשבוע למשחק משותף, טיול משותף, שיחה, עזרה לימודית ועוד. ההתנדבות נערכת בבתי הילדים ברחבי המועצה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: