חברים לחיים.pdf

וותיקים רבים לא יכולים לצאת מבתיהם ונמצאים לבדם שעות רבות. מתנדבי המועצה מגיעים לבית הוותיק, מקשיבים, מציעים עזרה ומגלים התעניינות באדם המבוגר. בואו לעשות מצווה אמיתית ולעזור לאנשים המבוגרים בישוב שלכם. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: