מחקרים מראים שברוב אירועי החירום, הראשונים להגיע לזירה ולסייע הם אזרחים. כדי שהמענה הראשון יהיה טוב יותר ויציל חיים הקמנו בגזר את צוותים, המורכבים ממתנדבים ויוכל לתת מענה ראשוני לאירוע חירום בישוב. המתנדבים פועלים בתיאום עם הגורמים המוסמכים במועצה, עם מד“א, המשטרה והצבא, ומעבר לניהול האירועים בזמן אמת.
לפרטים - ראשי צוותי הצח"י ביישובים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס רכזת התנדבות ועבודה קהילתית לאזרחים וותיקים
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: