מצגת המסכמת את התהליך

 

שאלות ותשובות

שאלה - מדוע נשארו לקהילה שתי אפשרויות בחירה מתוך שש?

בתהליך שיתוף ציבור נוצרו בתחילת הדרך שבע אפשרויות. האפשרויות הובאו בפני הפיקוח והנהלת המחוז. האפשרות של חלוקת בית הספר לפי שכבות א'-ג', ד'-ו' ירדה מהפרק בתחילת הדרך ע"י משרד החינוך.

בהובלת ועדת ההיגוי נערכו דיונים סביב שש האפשרויות הנותרות. הדיונים נערכו בכל הישובים ובצוות בית הספר ונבחנו היתרונות והחסרונות של כל הצעה. מפקחת בית הספר לקחה חלק בישיבות ההיגוי. שתי האפשרויות שנותרו הן אלו המשקפות את רצונות הציבור והלך הרוח בו, כפי שהשתקף בועדת ההיגוי ובתובנות שעלו לאתר.

* במצגת המלווה מפורטים הנימוקים לגבי כל ההצעות, ומוצגות הסיבות לכך שהאפשרות ירדה מהפרק.

לשם מה מתקיים שאלון לבדיקת היתכנות וכיצד יתבצע תהליך בדיקת ההיתכנות?

תהלך בדיקת ההיתכנות נועד על מנת לאפשר לצוות המקצועי לקבל תמונת מצב מדויקת של רצונות הציבור לאחר הדיונים ביישובים ובוועדת ההיגוי.

בדיקת ההיתכנות תתבצע ע"י שאלון שיועבר להורים :

כל הורה שזכאי להצביע יקבל מסרון עם קישור להצבעה.

רשאים להצביע -  כל הורה של ילידי 2013-2017, כיתות א-ב, וילדי הגנים טרום-טרום חובה, טרום חובה, וחובה בשבעת היישובים המזינים את שדות איילון.

ההצבעה תפתח במהלך השבוע הקרוב. מרגע קבלת המסרון יש אפשרותכם לענות על הסקר עד יום ראשון 7.2.2021 בחצות.

מדוע לא מחכים עוד שנה ומקיימים את הפיצול רק בשנת תשפ"ג?

תהליך פיצול שדות אילון הוא צורך ידוע מראש שקיים כבר כמה שנים בשל העובדה שבית הספר גדול מדי מבחינת כמות הילדים וענין זה משפיע באופן מהותי על היכולת לתת מענים.

בשנה זו התהליך הפך אפשרי לאור העובדה שבית ספר "עתידים" עובר למשכנו החדש בכרמי יוסף והשטח מתפנה לבנייה מחדש

אין צורך בדחייה נוספת. דחייה שכזו עלולה לקבע את הקיים ולהפוך את השינוי למורכב יותר וארוך יותר. לפנינו עוד חצי שנה משמעותית בה לנו זמן מספיק לקיים תהליך פיצול מקצועי ובטוח. כמו כן, . תהליך הליווי הפדגוגי של בית הספר תופס תאוצה השנה ומאפשר לקיים את השינוי בבטחה ובמקצועיות.

מדוע ירד הרעיון הנוסף שעלה בועדת ההיגוי, לפיו יוקמו שני בתי ספר עם ייחודיות מוגדרת מראש ובחירה חופשית ?

באופן עקרוני חשוב לדעת שבי"ס עם ייחודיות נבנה ומתפתח על בסיס בי"ס קיים וקהילה קיימת. אי לכך, אין אפשרות מעשית לתת כותרות לשני בתי ספר ולתת לקהילה להתפזר ביניהם באופן פתוח. המודל הזה אינו מעשי. כדי לייצר יחודיות נדרשות כמה הבנות :

  •  פיתוח ייחודיות בית ספרי מבוסס על קהילה קיימת.
  • הטמעת הייחודיות בבית הספר היא תהליך ספיראלי הדורש שינוי חינוכי וארגוני. בתהליך זה מנהל/ת בית ספר וצוות ההנהלה נדרשים להוביל ולהנהיג מהלך כולל רב-ממדי, שיאפשר את מיסוד הייחודיות לאורך זמן כאמצעי ליצירת מובילות בכל ממדי העשייה בבית הספר.
  • ייחודיות בית ספרית  נבחנת בחזון בית ספרי מערכתי וייחודי, ונגזרות ממנו כל פעולותיו, תכניות הלימוד והפדגוגיה המנחה אותו.
  •  התהליך של פיתוח הייחודיות הוא דרך חיים, תפיסת עולם, שיטת עבודה ואתגר מתמשך.

(מתוך תדריך לפיתוח ייחודיות בית ספרית של משרד החינוך, דצמבר 2012 )

כללי - בית ספר צומח:

מהו הגודל המינימלי לפתיחת בית ספר צומח?

על מנת לפתוח את בית הספר יש צורך בכיתה אחת לפחות בשכבה.

אילו שכבות יחלו דרכן בבית הספר הצומח?

בית הספר הצומח יתחיל משכבות א'- ג'

בית ספר צומח אלטרנטיבי:

מדוע ההצעה שעלתה לביס צומח אלטרנטיבי היא : "דמוקרטי –מונטסורי"

השילוב של שני זרמים אלטרנטיביים יאפשר לקהילת בית הספר הצומח להתוות את המודל האלטרנטיבי הייחודי לה, תוך שילוב עקרונות ופרקטיקות משני הזרמים הללו:

הזרם הדמוקרטי עיקרו חופש ביטוי ובחירה והוא מכוון להיבטים חברתיים וארגוניים העוסקים בדרכי הדיאלוג וקבלת ההחלטות בחברת הילדים, תוך עיסוק ברכיבי בחירה ויזמות.

הזרם המונטסורי עיקרו צורת הלמידה והוא מכוון להיבטים לימודיים והתפתחותיים, ללמידה דרך משחק, גילוי עצמי וחוויה מוחשית, בסביבה לימודית עשירה בגירויים בעלי מטרה יעילה.

השילוב בין שני זרמים אלו, יאפשר ליותר אנשים שבחרו בחינוך אלטרנטיבי, להיות שבעי

רצון מהכיוון הנבחר וכמובן להשפיע עליו בבניית מודל ייחודי המתאים לקהילה.

באיזה מקרה יהיה צורך בהגרלה, וכיצד תתנהל?

הגרלה נעשית בהתאם לנוהל הגרלה לבתי ספר ייחודיים אלטרנטייבים, אך ורק במקרה של רישום עודף. בבית חשמונאי, יש אפשרות לבית הספר האלטרנטיבי לגדול עד 2-3 כיתות בשכבה.

במקרה שיש צורך בהגרלה, תקיים המועצה הגרלה באמצעות ועדת הגרלה. ההגרלה תבוצע באופן הבא: אגף החינוך יערוך את רשימת התלמידים המבקשים להירשם לבית הספר הייחודי באופן בו הרשימה תופרד לרשימת בנים ורשימת בנות מתוך מטרה ליצור איזון מגדרי בשיבוץ לבית הספר הייחודי.  במסגרת ההגרלה לא יובאו בחשבון שיקולים של מקום מגורים או בקשות שיבוץ לפי הכרות קודמת / חברות. תוצאות ההגרלה יתועדו.  הגרלה תתבצע ביחס לכל התלמידים הכלולים בה (ולא רק ביחס למספר המקומות הפנויים) לצורך יצירת רשימת המתנה במקרה של ביטולים. דרוג התלמידים ברשימה יקבע בהתאם לסדר בחירתם בהגרלה. לאחר ביצוע ההגרלה, באחריות אגף החינוך לשלוח מכתבי שיבוץ להורים וכן למסור לבית הספר הייחודי רשימה מעודכנת של התלמידים. במקרה של ביטול רישום ע"י אחד מהתלמידים ששובצו לבית הספר, המועמד שדורג כבא אחריו (מאותו המגדר) יתפוס את מקומו ואגף החינוך ישלח הודעה בנוגע לכך להוריו של התלמיד/ה ולבית הספר.

במידה וייבחר ביס צומח אלטרנטיבי – האם ייקלטו בו ילדים גם מישובים אחרים מהמועצה?

בית הספר הצומח האלטרנטיבי מיועד לשבעת הישובים המזינים את שדות אילון. במידה ובעתיד יהיו בקשות הדבר יישקל בכפוף לתמונת המצב.

בית ספר צומח לפי ישובים:

במידה וייבחר ביס צומח לפי יישובים – מהי החלוקה הישובית המוצעת?

בית ספר אבית חשמונאי, עזריה, קיבוץ גזר

בית ספר בכפר בן נון, יד רמב"ם, כפר שמואל, משמר איילון

*פירוט הסיבות לחלוקה צויינו במצגת מצורפת.

במידה וייבחר ביס צומח לפי ישובים, מי יהיו הישובים שיעברו לבי"ס הצומח / מי יישארו בביס המקור?

ההחלטה תתקבל בהמשך לפי שיקול דעת הצוות המקצועי.

בית הספר שנשאר - בית ספר המקור :

מהן הפעולות העיקריות שיעשו בהובלת אגף החינוך על מנת לקדם ולשפר את ייחודיות בית הספר המקור?

 בהמשך לפעולות שנעשו בשנת תש"ף ברמה הפדגוגית והפיזית,יימשכו הפעולות, ויתמקדו בתחומים הבאים :

  1. ליווי פדגוגי אינטנסיבי של הצוות לפיתוח ייחודיות ואג'נדה חינוכית.
  2. המשך פיתוח סביבות הלמידה.
  3. ארגון מחדש של מרחבי הלמידה ושטחי הפעילות החינוכית במרחב הבית ספרי.
  4. הקצאת משאבים ליוזמות חינוכיות, בהלימה לייחודיות המתפתחת.