קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 09/2023 שם המכרז: לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום כבישים ועבודות פיתוח סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 16/03/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 28/03/2023, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 17/04/2023 12:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 500
מס מכרז: 11/2023 שם המכרז: לשירותי תכנון ויעוץ אדריכלי לפרויקטים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 16/03/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 28/03/2023, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 17/04/2023 12:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 12/2023 שם המכרז: לביצוע שירותי יעוץ תחבורה ותנועה עבור המועצה והועדה המקומית לתו"ב סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 16/03/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 28/03/2023, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 17/04/2023 12:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 500
מס מכרז: 10/2023 שם המכרז: לביצוע שירותי מדידות מקרקעין עבור המועצה והועדה המקומית לתו"ב סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 14/03/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/03/2023, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 30/03/2023 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 07/2023 שם המכרז: למתן שירותי ניהול מערך התיירות והיזמות עבור המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 07/03/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 16/03/2023, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 26/03/2023 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
לבירורים: בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה -
ליאת פרמון
מנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות
08-9274550

עבור לארכיון המכרזים