מועצה האזורית גזר בשיתוף מפעל הפיס ופרח יעניקו 100 מלגות לשנת תשפ"ג לסטודנטים תושבי המועצה אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו מראש תוך התחייבות לפעילות חונכות בפרח.

גובה המלגה: 10,000 ש”ח

מיקום: הפעילות ההתנדבותית תתקיים ברחבי המועצה, וכן מחוצה לה לטובת סטודנטים הלומדים במוסדות לימוד אקדמיים מרוחקים, ובכך תתאפשר התנדבותם בסמוך למקום לימודיהם.

היקף שעות פעילות התנדבותית: 120 שעות חונכות בפרח ו ־ 20 שעות התנדבות בקהילה (במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ג 2022-2023).

הרשמה: החל מ - 7.9.2022 באתר פרח - למעבר לאתר לחצו כאן

לפרטים נוספים:

מרסל עמירה
רכזת מלגות סטודנטים