שינוי מועדי פינוי גזם החל מתאריך ה-1.7.2022

כרמי יוסף - יאסף הגזם מהיישוב בימי שישי. 
כפר שמואל - יאסף הגזם מהיישוב בימי ראשון. 
עזריה - יאסף הגזם מהיישוב בימי ראשון. 
קיבוץ גזר - יאסף הגזם מהקיבוץ בימי ראשון. 
גני יוחנן - יאסף הגזם מהיישוב בימי חמישי. 

 

לוח איסוף גזם

יום ראשון - כפר בן נון, משמר איילון, כרמי יוסף
יום שני - יד רמב"ם, משמר דוד, בית עוזיאל, חולדה, פדיה, פתחיה
יום שלישי - כפר שמואל, שעלבים, נוף איילון, בית חשמונאי  סתריה
יום רביעי - יציץ, רמות מאיר, כפר ביל"ו, גני הדר
יום חמישי - מצליח, נען, ישרש, נצר סרני
יום שישי - גני יוחנן, עזריה, קיבוץ גזר
 

גזם – פינוי פעם בשבוע

1.  מועד הוצאת הגזם מהחצרות: את הגזם יש להוציא יום לפני הפינוי אשר נקבע בישוב מגוריכם בהתאם למופיע באתר המועצה ובערוצי המדיה השונים. תשומת לבכם כי גזם שיוצא ביום הפינוי עצמו לא ייאסף.

2.  אופן ההוצאה:

  • יש להניח את הגזם בפינות הגזם המוסדרות ביישוב.
  • ביישובים בהם לא קיימות פינות גזם מוסדרות יונח הגזם על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי אשר נגיש למשאית הפינוי ובאופן שאינו חוסם את נתיב הנסיעה.
  • גזם שיושאר בשטח החצר הפרטית לא ייאסף.
    • יש לחתוך ענפים לאורך של עד 1.5 מטר על מנת שיהיה ניתן לאסוף אותם.
    • •יפונה רק גזם ביתי נקי. (גזם ביתי נקי הינו גזם נוי ללא כל פסולת או חומרים אחרים כגון: קרטון, פלסטיק, שקיות, שקים, צינורות השקיה, ריהוט, קרשים, רשתות ועוד).

3.  כמות הוצאת גזם: ניתן להוציא עד חצי משאית למשק בית (כ - 10  קוב.) בכל מקרה יש לעדכן את מוקד המועצה )*5367( /או את נציג הישוב המטפל בנושא, על הוצאת כמות כזו (שנחשבת לחריגה) לפחות יום לפני הפינוי המיועד על מנת שהמועצה תערך לפינוי.

4.  גזם שלא ניתן לפינוי ע"י המועצה: גזעים, שורשי עץ גדול ומבוגר המחוברים יחדיו (לדוגמא עץ מבוגר שנעקר ושורשיו מלאים אדמה ומחוברים לגזע,) ענפים גדולים וארוכים מעל 1.5 מטר וכדומה.

לתשומת לבכם! גזם חקלאי הינו באחריות החקלאי ועליו לפנותו בעצמו.
בנוסף, בכדי לאפשר פינוי בטוח ומהיר נבקשכם להימנע מהנחת הגזם על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, ליד עמודי חשמל, תחת כבל חשמל, תחת כבל טלפון, ליד מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה, חומה, שער וכיוצ"ב.