מנהלת בית הספר: איילה אפרתי
דואר אלקטרוני: efrati110@gmail.com
מזכירת בית הספר: שימי אור לוי
כתובת: קריית חינוך דרומית, דואר קיבוץ נען 76829
טלפון: 08-9315931
פקס: 08-8625048
דואר אלקטרוני: shakim@shakim.org.il
מפקחת: גלי אלדר
זרם ממלכתי
סמל מוסד: 480202