הסדרת תחום הנוער במועצה אזורית גזר


נוער גזר - אנחנו רואים אתכם!  

שמחים להשיק את תכנית ההסדרה לתחום נוער גזר '1,000,000 + יש לנו יותר ממיליון סיבות להשקיע בנוער'

תנועות הנוער ביישובים הם חלק חשוב במרקם של הקהילה. הנוער שמשתתף בתנועה עובר תהליכים נפלאים ולצד זה, בנות ובני נוער רבים לא משתתפים בפעילות תנועות הנוער וגם להם מגיע מענה. 

בהנחיית ראשת המועצה, רותם ידלין, יוצא לדרך פרוייקט ההסדרה לנוער, אשר יאפשרו מענים גמישים לבני הנוער ביישובים. 

במסגרת ההסדרה הוסיפה המועצה מיליון שקלים נוספים לתקצוב הנוער וערכה שוויון בחלוקת התקציבים בין תנועות הנוער השונות. בנוסף, תיתן המועצה תוספת תקציבית ליישובים עם תנועות נוער גדולות ופעילות; כמו גם תוספת לתקציבית ליישובים בהם יש הרבה נערים ונערות. 

התקצוב החדש יורכב משני סלים שיעברו לכל יישוב: סל עבור פעילות תנועת הנוער שגדל במהלך ההסדרה; וסל חדש עבור פעילות לכלל בני הנוער ביישוב, לא רק לאלו בתנועת הנוער.

השינוי מאפשר הסתכלות רוחבית על כמות בני הנוער ביישוב, גמישות לבניית תכנית אישית ומותאמת לכל יישוב ומתן מענה יצירתי ביישובים.

בימים אלו מחלקת הנוער מרחיבה את פעילותה ותשמש גורם מקצועי המלווה את היישובים ואת ועדות הנוער. החל משנת הלימודים הבאה יהנה הנוער בגזר ממגוון רחב יותר של מענים, תוך ליווי מתמיד של היישובים ואשכול החינוך קהילתי חברתי של אגף החינוך.

תמונה מתוך תכנית ההסדרה לתחום הנוער

תמונה מתוך תכנית ההסדרה לתחום הנוער

תמונה מתוך תכנית ההסדרה לתחום הנוער