מועצה אזורית גזר מתנגדת להיתר הפליטה של מפעל נשר


ראשת המועצה רותם ידלין, יו"ר ועדת הגנת הסביבה רונית ויתקון-ברקאי, חברת המליאה דרורה בלגה ויניר שמולביץ מנהל אגף אשכול המרחב הכפרי ותושבים רבים הגיעו לכנסת לדיון בחידוש היתר הפליטה של מפעל נשר, היתר פליטה אשר יקבע את הרגולציה על המפעל ב-7 השנים הבאות.

בשנים האחרונות עבר מפעל נשר לשימוש בשריפת פסולות כמקור אנרגיה. בשריפת פסולות יש יתרון למדינת ישראל כפתרון לבעיית הפסולת, אבל הדרישה החד-משמעית שלנו – אותה ייצגה ראשת המועצה בדיון היא שהתנאים שיחולו על מפעל נשר יהיו של התנאים המחמירים ביותר הקיימים ביחס למפעל שריפת פסולת ולא תנאים של מפעל מלט (שהינם תנאים מקלים).

בהתנגדות שהגישה המועצה לקראת הדיון דרשה כי יוחל דיגום סביבתי נרחב למזהמים בסביבת המפעל, וכי משרד הבריאות יבצע סקר אפידמיולוגי נרחב שיראה מה ההשפעה של הזיהום הנפלט מזה שנים מהמפעל על הבריאות התושבים.

השלב הבא הוא דיון ציבורי בחידוש היתר הפליטה שיערך במשרד להגנת הסביבה, ב-7 ביוני.

ראשת המועצה הודתה ליו"ר ועדת פנים ואיכות הסביבה חה״כ ווליד טאהא על ניהול הדיון החשוב; לחברי הכנסת פרופ' אלון טל; ענבר בזק; לימור מגן תלם וסמי אבו-שחאדה שיזמו את הדיון; ולקארין טנצפפ יועצת איכות האוויר של המועצה. ידלין הוסיפה ואמרה כי המועצה תמשיך לעמוד על המשמר מול הגורמים הממונים ולוודא כי כל הפעולות וההגבלים הנדרשים יבוצעו כדי להבטיח את בריאות התושבות והתושבים בגזר.

מפעל נשר, זכויות יוצרים בקרדיט

זכויות יוצרים בקרדיט.