תושבי גזר לא צריכים לספוג תשלום פיצויים בגין הסכמים שהיו בין הקיבוצים, הבנקים והמדינה


תביעת ענק שהגישו הבנקים נגד גזר בגובה 62 מליון ₪ נדחתה השבוע.

תביעת פיצויים הוגשה כנגד המועצה על שינוי הייעוד שעשתה במדינה בקרקעות הרג״מ הדרומיות, שהפכו לייעוד למוסך רכבת. מטה הסדר הקיבוצים טען לפיצויים של 62 מיליון שקל מהמועצה בגין שינוי הייעוד בגלל הסכמים שהיו לו על הקרקעות הללו עם המדינה במסגרת הסדר הקיבוצים.

בסיוע של עורך הדין רותם ארביב קופלניקוב ממשרד שרקון בן עמי ושות' קיבלה ועדת הערר של מחוז מרכז  את עמדת המועצה, דחתה פה אחד את העררים וקבעה כי למטה הסדר הקיבוצים אין זכות בקרקע, אלא זכות לקבלת חלק מהתמורה העתידית ותו לא. בנוסף לכך מתחה ועדת הערר ביקורת על הבנקים שבחרו לתבוע את הרשויות המקומיות, וציינה כי הם היו צריכים לתבוע את המדינה ולא את הרשויות המקומיות, וכי המועצה ותושביה לא צריכים לשאת בפיצוי.

בראיון לעיתון כלכליסט אמרה ראשת מועצה אזורית גזר, רותם ידלין כי: "אחרי 20 שנה של עיכובים יוקם בקרוב הרג"מ, אזור התעסוקה ולוגיסטיקה בשיתוף הרשויות המקומיות גזר, רמלה וחבל מודיעין. הרג"מ יבנה על כביש 6 וכביש 1 ויביא לצמיחה של האזור כולו ו-30 אלף מקומות תעסוקה חדשים. התכנית – המקודמת ע"י הרשויות המקומיות ורמ"י  - נמצאת בשלבים מתקדמים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ועבודות התשתית יחלו בקרוב. אזור התעסוקה מקודם לאחר שנים של עיכובים, ביניהם, החלטת ממשלת ישראל להקצות מחצית השטח לטובת מוסך מרכזי לרכבת ישראל, שישרת את כל תושבי המדינה. בעקבות החלטה זו של הממשלה הוגשו תביעות פיצויים בסכומי עתק על-ידי הבנקים ומטה הסדר הקיבוצים נגד הרשויות המקומיות, שכלל לא היו צד להחלטה. כך, מצאו עצמן הרשויות המקומיות לא רק נפגעות מההחלטה על הקמת המוסך שפגעה בהכנסותיהן העתידיות, אלא גם נדרשות לשלם בגין החלטתה זו של הממשלה פיצויי עתק.  מועצה אזורית גזר מברכת על החלטת ועד הערר, שקיבלה - בין השאר - גם את הטענה כי תושבי גזר, רמלה וחבל מודיעין לא צריכים לספוג תשלום פיצויים בגין הסכמים שהיו בין הקיבוצים, הבנקים והמדינה.  כל החלטה אחרת, היתה פוגעת באופן חמור באיזון העדין של עקרון הצדק החלוקתי".