חדר הכושר המועצתי נמצא במתחם בריכת השחייה בבית חשמונאי. חדר הכושר הינו מודרני ומאובזר במיטב מכשירי הכושר והאירובי. בחדר הכושר מכונות ריצה, משקולות כוח ומשקולות חופשיים.
החל מ 15.6.2021 חדר הכושר יופעל על ידי הנהלה חדשה וצוות מאמנים מקצועי ואיכותי.
בין החידושים חוגי סטודיו פילאטיס, עיצוב וחיטוב ואימונים אישיים.
 
שעות פתיחת חדר כושר:
ימים א'-ה' (לרבות ימי חול המועד): 6:00-11:00 ו - 16:00-21:00 
יום שישי וערב חג  - משעה 8:00 ועד שעה לפני כניסת השבת/ חג 
יום שבת וחג  - 10:00-18:00
 
מחיר מנוי לתושב המועצה : 160 ₪  לחודש
מחיר מנוי לתושב חוץ:  200 ₪ לחודש
אזרח ותיק, חייל, שירות לאומי, נכה בהצגת תעודה - 140 ₪ לחודש
 
 
 רישום לחדר הכושר יתבצע בטלפון 08-8544644
 


נוהלי רישום ותקנון חדר כושר – מועצה אזורית גזר


1.    רכישת מנוי
1.1. הכניסה לחדר הכושר תותר רק בהצגת תג זיהוי ("צ'יפ") בר תוקף. תג הזיהוי האישי הניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה הינו אישי ולא ניתן להעברה. העברת התג לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במרכז הספורט, ללא  vחזר כספי. מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לשנות את מערכת הזיהוי מעת לעת.
1.2. במקרה של אובדן או גניבת תג הזיהוי יונפק למנוי תג חדש כנגד תשלום דמי טיפול בסך 50 ₪.
1.3. במקרה של הימנעות מתשלום סדיר של דמי המנוי, יהיה המנוי מנוע מכניסה לחדר הכושר ומעשיית שימוש כלשהו בחדר הכושר ובמתקניו עד להסדרת חובותיו הכספיים.
1.4  המנוי מתחדש אוטומטית מידי חודש, באחריות בעל המנוי לבטל בהודעה מראש בכתב.

2. ביטול מנוי
2.1. ניתן לבטל את המנוי ובלבד שהבקשה לביטול המנוי תעשה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני:  Felikson007@gmail.com
למען הסר ספק, לא התקבלה הודעה בכתב לא יכנס הביטול לתוקף. בעל המנוי נדרש לוודא כי הודעתו התקבלה.
2.2  ביטול יתאפשר בסוף חודש בלבד , ביטול בכל תאריך אחר יגרור חיוב עבור חודש מלא.
2.3. ניתן לבטל מנוי חדש תוך 14 יום ממועד הרכישה או קבלת טופס ההרשמה לפי המאוחר מביניהם וכנגד תשלום דמי ביטול של 5% מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם בתוספת תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ביטול המנוי. לאחר 14 יום ממועד הרכישה או קבלת טופס הרשמה יחול המנגנון להלן: כל הודעת ביטול בכתב שתתקבל מהיום ה-15 ואילך תכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה.
•    השימוש במתקני הספורט ובאולם הכושר, ע"פ חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) תשנ"ד-1994, חוק הספורט תשמ"ח 1988 ותקנותיהם והוראות בטיחות והתנהגות הנמצאים באולם הכושר.
•    אישור רפואי-כתנאי להתחלת האימונים, יחתום המנוי בחדר הכושר על הצהרת בריאות בהתאם להוראות חוק מכוני כושר וימציא אישור רפואי מקום שזה נדרש בהתאם להוראות חוק מכוני כושר.
•    המנוי מחויב להודיע למרכז הספורט על כל שינוי במצבו הבריאותי ולהמציא אישור רפואי מעודכן במידת הצורך, כתנאי להמשך שימוש במתקני חדר הכושר. בכל מקרה של שינוי במצבו הבריאותי, באחריותו המלאה והבלעדית של המנוי לפנות לייעוץ רפואי והמנוי מחויב להודיע על כך לחדר הכושר בהקדם.
•    כל מנוי חדש חייב בהדרכה ראשונית (אוריינטציה) ממדריכי חדר הכושר על נהלי חדר הכושר, מיקומם של מכשירי הכושר וכללי בטיחות בשימוש מכשירים.
•    הכניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 14. בני נוער בגילאים 18-14 חייבים להצטייד באישור ההורים לאימון בחדר הכושר. בני נוער בגילאים 18-14 יעבירו אישור רפואי עדכני מידי שנתיים ואישור הורים מידי שנה.
•    הפעילות מחוץ לשעות הפעילות של חדר הכושר או ללא נוכחות מדריך אסורה. יש להישמע להוראות איש צוות בחדר הכושר בכל עת.
•    יש להישמע להוראות המדריכים וצוות מרכז הספורט בחדר הכושר בכל עת. צוות מרכז הספורט רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך ולשיקול דעתו המלא.
•    כל פעילות שתבוצע בניגוד להנחיות הצוות אסורה – ותוצאותיה יהיו על אחריות המתאמן.
•    צוות חדר הכושר רשאי להוציא מחדר הכושר מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור בהנהלת מרכז הספורט.
•    הכניסה לחדר הכושר הינה בלבוש ספורטיבי מלא (בגדי ספורט, נעלי ספורט) ומגבת אישית בלבד.
•    בשום מקרה לא תתקבל התנהגות תוקפנית או אלימה של מנויים זה כלפי זה או כלפי צוות העובדים.
•    אין ללעוס מסטיק בחדר הכושר ואין להכניס דברי מזון ומשקה לחדר הכושר.
•    ברחבי מרכז הספורט מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה, בטיחות ושמירת הסדר הציבורי.

כללי בטיחות לשימוש במכשירים:
•    אין לעלות על מכשיר פועל.
•    אין להשאיר מכשיר פועל לא מאוייש.
•    יש להפסיק פעילות במידה ומרגישים לא טוב.
•    יש לוודא הכנסת הידיות במלואן לפני השימוש במכשירי הכוח והספסלים ולוודא נעילת סוגרי מוטות המשקולות החופשיות בכל עת.
•    יש להחזיר פלטות ומשקולות למקומן בתום הפעילות. אין להשליך משקולות על הרצפה.
•    יש לפעול במרחק בטיחותי ממתאמנים אחרים בעת השימוש במשקולות החופשיות.
•    הוצאת ציוד מחדר הכושר ופעילות משקולות באזור הפרקט אסורה.
•    השימוש בשק האגרוף הינו בכפפות מתאימות בלבד.
•    חל איסור על שימוש בציוד שלא שייך לחדר הכושר מסיבות בטיחותיות.
•    יש להקפיד על השארת מכשיר נקי ויבש בתום השימוש.
•    יש להשיב ציוד למקום בתום השימוש (משקולות, פלטות, ציוד נלווה).
•    בכל שאלה על שימוש במכשיר או ביצוע תרגיל יש לפנות לצוות המדריכים.
•    אימונים אישיים או קבוצתיים יינתנו רק ע"י מאמני מרכז הספורט. חל איסור מוחלט על אדם שאינו מועסק ע"י מרכז הספורט לאמן מנויים אחרים בחדר הכושר , אלא אם הסדיר את הנושא מול ההנהלה ו עפ"י נוהל אחיד ובכתב. צוות חדר הכושר רשאי להוציא מחדר הכושר מתאמן החשוד בהעברת אימונים אישיים ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור בהנהלת מרכז הספורט.
•    אין לקיים פעילות מסחרית כלשהי בחדר הכושר, למעט פעילות המורשית ע"י הנהלת מרכז הספורט.
•    במצבים של תעוקת חזה, חולשה פתאומית, סחרחורת, פציעה ו/או אירוע בריאותי אחר, יש להפסיק מיידית את האימון ולדווח לצוות חדר הכושר.
•    כל סעיפי חדר הכושר הם בנוסף לסעיפי מרכז הספורט וכפופים אליו.
 

תקשורת ומדיה
•    מרכז הספורט עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של דף הפייסבוק והאינסטגרם. יחד עם זאת, אין ביכולת מרכז הספורט להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות. כמו כן, מרכז הספורט רשאי להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
•    כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על כל התכנים המופיעים ברשתות המדיה החברתית , וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלות בלעדית של מרכז הספורט. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מרכז הספורט נתן את הסכמתו לכך, מראש ובכתב.
•    מרכז הספורט לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים ברשתות המדיה החברתית הנ"ל במהלך הגלישה בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
•    מרכז הספורט אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים ברשתות, לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 

כללי
•    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
•    התקנון מצוי באתר מרכז הספורט וכל מנוי רשאי לעיין בו. מרכז הספורט שומר על זכותו לשנות, לגרוע ו/או להוסיף להוראות התקנון וכללי השימוש באתר בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם בלוח המודעות במשרד וכן בדף הפייסבוק של המרכז  הינו הנוסח הקובע והמחייב בכל עת.
 

לרישום לחץ כאן