מוקד מועצה אזורית גזר פועל במטרה לשפר את השירותים הניתנים על ידי המועצה.
המוקד פועל בכל שעות היממה וניתן לפנות אליו בכל נושא שבטיפול מחלקות המועצה השונות.
פנייתכם תועבר לגורמים הנוגעים בדבר ותטופל על פי סוג הפנייה ודחיפותה.

דרכי התקשרות למוקד המועצה:

בחיוג מקוצר -  5367* (כוכבית לגזר)

מכל טלפון (נייד / קווי) - 08-9274001

ענת אוזן
מנהלת לשכת גזבר ומנהלת המוקד
08-9274055
054-7771397

 

נוהל טיפול בפניות מוקד על פי מדדי זמן (אמנת שירות) 

מוקד המועצה האזורית גזר פועל במטרה לשפר ולייעל את השירותים הניתנים על ידי המועצה. המוקד פועל בכל שעות היממה, על בסיס מוקדני חברה חיצונית, וניתן לפנות אליו בכל נושא שבטיפול מחלקות המועצה.

הפניות מועברות מהמוקד לגורמים הרלוואנטיים במועצה על פי סיווגם, והן מטופלות ע"י המחלקות השונות, בפיקוח ובמעקב של מנהלת המוקד במועצה.