חשוב לדעת

 

1. על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 (להלן "תקנות האגרה") יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע בסך 20 ₪.

2. תשלום האגרה הינו תנאי לטיפול בבקשה ולא יוחזר גם אם הבקשה תידחה.

3. מבקש הבקשה מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 149 ₪.

4. אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי תהיה גבוהה יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

טלפון לבירורים  - 08-9274500

----

 
 
 
 
 
 
 
 
 

שם המוצר/שירותמחירכמות
אגרת חופש המידע20 ₪
סה"כ לתשלום0

Browser not supported