בניית בית ספר בכרמי יוסף מאי 2021.jpe

שעות קבלת קהל 

קבלת קהל:
יום א' 8:30-11:30
יום ד' 14:00-17:00

שעות מענה טלפוני:
יום ג' 14:00-16:00
יום ה' 10:00-12:00

למפת הגעה לחצו כאן 

צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות

עמית קפוזה
מהנדס המועצה והוועדה
08-9274081
 054-3171776
08-9274088
 
אתי עפגין
מזכירת מהנדס הוועדה
08-9274081
08-9274088
 
אפרת רחמים
רכזת פרוייקטים ו- GIS
08-9274081
08-9274088
 
מיכל עמירה
מנהלת מדור נכסים ונגישות
08-9274082
08-9274088
 

מחלקת תכנון ורישוי בנייה

עמרי פלדמן
מנהל מחלקת תכנון ורישוי בנייה
08-9274081
08-9274088
 
ספיר אלקובי
פקידת קבלת קהל
08-9274087
08-9274088
 
דורין ברזילי
בודקת היתרים ומידענית
08-9274081
08-9274088

 
ג'ני ינין
בודקת תב"ע ורישוי
08-9274081
08-9274088
 
דורון צור רוזן
בודקת היתרים ומידענית
08-9274083

מדור פיקוח על הבנייה

יערית ביטון
מנהלת מדור פיקוח על הבנייה
08-9274081
08-9274088
 
שרון גולדשטיין
מזכירת מדור פיקוח על הבנייה ואחראית על אישורים לטאבו
08-9274081
 
אביתר גלילה
מפקח תכנון ובנייה
08-9274083
052-4924879
 
 

אודות המחלקה

לבאי הועדה המקומית לתכנון ובניה,

המועצה האזורית גזר משקיעה מאמצים ניכרים בשיפור השרות הניתן לתושב בתחומים שונים ובתוכם בכל הקשור לתהליך רישוי מבנים ומתן היתרי בניה שמטבעו הוא תהליך מורכב.

על מנת לאפשר לעובדי הועדה לתכנון ובניה לשרת אותך בצורה המיטבית מתבקשת מידה רבה של שיתוף פעולה מצדך.

כעובדי המועצה אנו מחויבים לשירות יעיל, טוב והולם ואנו עומדים מאחורי התחייבות זאת על כל המשתמע ממנה. יחד עם זאת יש לזכור שצוות הוועדה, כצוות המקצועי העוסק בתחום התכנון והבנייה במועצה האזורית, כפוף לחוקי התכנון והבניה. מטרתם של חוקים אלו הינה לשמר ולשפר את איכות החיים במדינה בכלל ובתחומי המועצה בפרט. שימור אופיים הכפרי של יישובי המועצה עומד לנגד עינינו תמיד ובפרט שימור האופי הייחודי של כל יישוב בתחום שיפוט המועצה.

מניסיון העבר למדנו שהשקעה מרבית בתכנון ובניה של מבנה או תוספת לשימוש פרטי או מסחרי חוסכת משאבים, טרחה ועוגמת נפש לאורך הדרך. דברים אלו נכונים גם לנושא מתן היתר הבניה. השקעה מועטה מצדכם בשלב מוקדם זה וביצוע נאות בהתאם להיתר הבניה, עשויים לחסוך השקעת משאבים יקרים בעתיד ועוגמת נפש רבה.

ככלל, יש לציין שברוב המוחלט של המקרים ניתן לענות על ציפיות המתכננים והתושבים ורצונותיהם יחד, ועל דרישות החוקים והתקנות הקיימים באזור הבניה. מאידך, התנאי לכך הוא שכל הגורמים הנוגעים בתכנון ובביצוע יפעלו במסגרת ההנחיות, החוקים והתקנות ובמסגרת היתר הבניה שניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

נושאי הטיפול השכיחים של הוועדה המקומית לתכנון ובניה הינם:

  1.  תכנון וטיפול בתוכניות מתאר לסוגיהן .
  2.  מתן מידע על זכויות בניה לחלקות / מגרשים בהתאם לתכנית המתאר התקפה למקום.
  3.  מתן היתרי בניה או שימוש חורג למבקשים בהתאם לתוכנית תקפה במקום ובכפוף לחוק התכנון והבניה.
  4.  פיקוח על הבניה בתחום המועצה והתאמתה להיתר הבניה התקף ובכפוף לחוק התכנון והבניה.
  5.  טיפול בבניית מוסדות ציבור ותשתיות במועצה.ו. בנוסף לנושאים אלו קיימים נושאים רבים נוספים המצויים באחריותה וטיפולה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

במשרדי הוועדה ניתן לקבל מידע בנושאים הבאים:

  1.  הגשת בקשה להיתר בניה / בקשה לשימוש חורג.
  2.  היטלי השבחה והעברת נכסים בטאבו.
  3.  טופס 4.
  4. תכנית מתאר ותוכניות מפורטות.