אודות הוועדה

המועצה כגוף ציבורי, מחויבת, על פי החוקים והתקנות החלים עליה, לבצע חלק מהתקשרויותיה עם ספקים, באמצעות מכרזים.

בכל עת שהמועצה מבקשת להתקשר עם ספק, התקשרות שחלה עליה חובת מכרז, מבקשת המועצה, בהתאם להנחיות החוק, הצעות מחיר ממספר ספקים בהתאם לדרישות ו/או תנאים שווים.

ועדת המכרזים היא ועדה ציבורית, המכוננת על פי החוק שבאחריותה:

  • לוודא כי התהליך בוצע בהתאם לנדרש בחוק 
  • לאשר את ההצעות העומדות בתנאי המכרז
  • לבדוק את המחירים המוצעים בהצעות המאושרות 
  • להמליץ בפני ראשת המועצה על ההצעה הראויה

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - חיה לזר נוטקין

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - כרמל טל

חברי הוועדה - יהודה שניויס- מ"מ, גד איצקוביץ, יהודית דהן, אורי נדם, אלעד לוי

דבר יו"ר הוועדה

בהקדמה לספר ״ההצעה במכרז״ כותב עו״ד גל הררי את הדברים הבאים: "תחום המכרזים הוא תחום אשר "לפתחו חטאת רובץ". המכרז הוא נקודת המפגש בין הכסף הציבורי לבין השוק הפרטי, וכן בין פקידי ציבור ונבחרי ציבור לבין גופים כלכליים... במכרז הציבורי מובנה מתח בין רצונה של הרשות, מפרסמת המכרז, להשיג את התוצאה הכלכלית הטובה ביותר, לבין הצורך לשמור על עקרונות היסוד של המשפט הציבורי. אינטרסים אלה עומדים, לעיתים, בסתירה זה לזה". 

משכך, אנו בוועדת המכרזים עושים את עבודתנו ובודקים שהמכרז הזוכה לא רק מביא עימו הצעה כלכלית טובה אלא התקבל בתהליך הנכון, ללא משוא פנים ומבלי שמישהו חטא בדרך.

בברכה,
עו"ד חיה לזר נוטקין,
יו"ר הועדה

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 13 28/12/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 12 16/11/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 11 08/08/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 10 05/07/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 9 07/06/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 8 23/05/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 8 10/04/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 7 13/03/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 6 01/02/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 5 31/12/2021 שנתי
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 4 31/12/2020 שנתי
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 3 31/12/2019 שנתי
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 2 31/12/2018 שנתי
פרוטוקול ועדת החלטות ועדת מכרזים מס' 1 31/12/2017 שנתי