1. אישור שליחת תוכניות למערכת מבא"ת, (עורך הבקשה ומודד).

2. הוכחת בעלות על כל תחום התוכנית, (חוזה מול מינהל/נסח טאבו).

3. חתימות רלוונטיות: יזם, עורך, מודד, ועד אגודה וועד מקומי.

4. שני עותקים מכל מסמכי התוכנית.

5. מפת מדידה אחת נפרדת ומפת מדידה כחלק מהתוכנית. (המפה תהיה עדכנית לחצי שנה).