שם מנהל: הרב מיכאל בן שלמה
מזכירה : אורית אמסטרדם
כתובת: ת.ד 160 נוף איילון 9978500
טלפון: 08-9259244
פקס:  08-9790473
מפקח: הרב נח ליבשיץ
מוכש"ר
סמל מוסד 174680