שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בתיאום מראש

תתקיים במחלקת הרווחה של המועצה ברחוב שמעון , בבית חשמונאי (צמוד למרכז יום לקשיש)

פרטי התקשרות

בת חן מיכלסון
תחשיבנית ועובדת זכאויות
08-9274068 

 

תושב/ת יקר/ה,                                                                      


כחלק מתוכנית המועצה להנגיש את השרות לתושבים, נפתחה במחלקת הרווחה תחנה למינהל אוכלוסין כשלוחה של משרד הפנים.

השרות מיועד לתושבי מועצה אזורית גזר בלבד.

להלן השירותים שניתנים במסגרת התחנה :

·         חידוש ספח של תעודת הזהות/  או הוצאת ספח חדש (במידה ונגנב, אבד או הושחת).

·         שינוי סטטוס ופרטים אישיים.

·         שינוי מען / כתובת מגורים (בעבור יחידים ובני זוג שאינם גרושים).

·         הנפקת תעודת לידה למי שנולד בישראל בלבד.

·         רישום נולד בספח תעודת זהות.

·         הנפקת תעודת פטירה.

·         תמצית רישום ממשרד הפנים.

להלן טבלת המפרטת את המסמכים שיש להציג (לכל סוג שירות בכל סוגי הבקשות חובה להצטייד ולפעול על פי המפורט בטבלה) :

סוג השרות

החומר הנדרש

חידוש ספח של תעודת הזהות/ או הוצאת ספח חדש (במידה ונגנב, אבד או הושחת)

 

1.       חובת הגעה של מבקש השרות

2.       תעודת הזהות של הפונה.

במידה ונשוי/ה יש להביא את ת"ז של בן זוג כולל הספח

שינוי סטטוס ופרטיים אישיים

 

 

 

 

שינוי סטטוס לנשוא/ה:
1.       חובת הגעה של מבקש השרות

2.       תעודת נישואין – מקור בלבד

3.       2 תמונות פספורט מעודכנות

4.       ת"ז והספח של הבעל – ניתן לבצע את השינוי, ללא נוכחותו.

שינוי סטטוס לגרוש/ה:
1.       חובת הגעה של מבקש השרות

2.       תעודת זהות

3.       הסכם גירושין מקור

4.       תעודת גירושין מקור

שינוי סטטוס לאלמנ/ה:
1.       חובת הגעה של מבקש השרות

2.       תעודת זהות

3.       תעודת פטירה – במידה ויש

4.       אישור קבורה  - במידה ויש

שינוי מען/כתובת מגורים ( בעבור יחידים ובני זוג שאינם גרושים)

 

 

 1.       חובת הגעה של אחד מבניי הזוג.

2.       אישור ממזכירות הקיבוץ המושב או היישוב הקהילתי על מגורים בכתובת המבוקשת.

3.       ת"ז כולל ספח של כל בני הבית. 

הנפקת תעודת לידה למי שנולד בישראל בלבד

 

 

1.       חובת הגעה של אחד ההורים

2.       תעודת זהות וספח של הפונה

3.       מסמך על הולדת ילד( מבית החולים) 

רישום נולד/ת בספח תעודת הזהות

 

 

1.       חובת הגעה של אחד ההורים

2.       תעודות זהות וספח

3.       תעודת לידה

הנפקת תעודת פטירה

 

 

1.       חובת הגעת של מבקש השרות – עבור הנפטר

2.       תעודת זהות וספח של הפונה.

ניתן להנפיק רק אחרי 5 ימים, מיום הפטירה

תמצית רישום ממרשם האוכלוסין

 

1.       חובת הגעה של מבקש השרות

2.       תעודת זהות