[sub_menu]

קידום תלמידים מצטיינים בחטיבה הצעירה באמצעות מדע פעיל

מנהלת התוכנית: תמר לוי.
מרכזת תוכנית במועצה: שירה הכהן.

תוכנית מפ”צ – מדע פעיל מצוינות היא תוכנית שמיועדת לתלמידי הכיתות העליונות בבית הספר היסודי שאותרו כמצוינים בבית הספר ועברו מבדק של מכון דוידסון. התכנית נועדה לעורר מוטיבציה ללמידה ולהעמקה בנושאים מדעים.
התוכנית כוללת תכנים מעניינים ובלתי שגרתיים, צוות הוראה מקצועי ברמה גבוהה וליווי אקדמי, שפותחים בפני התלמידים הזדמנות להתנסות במדע מאתגר. הלמידה נעשית תוך רכישת מיומנויות חקר, חשיבה ועבודת כפיים, יחד עם חווית עבודה וחשיבה בצוות ומתן מקום לייחודיות האישית של המשתתפים.
הרציונל – גישת המדע הפעיל מוכרת בעשייה החינוכית כ-" Hands on Activity ", כלומר פעילות שבה הלימוד של מושג או עיקרון מדעי מלווה בהמחשה חיה באמצעות פעילויות מעבדה וניסויים מעשיים. במפ”צ משמעות המושג רחבה יותר: המדע והטכנולוגיה משמשים ככלי חינוכי-חברתי כדי להעצים כל תלמיד, לפתח ולחזק אצלו את הביטחון והמסוגלות האישית, לפתח בו יכולות חשיבה רציונלית ולסייע לו לרכוש מיומנויות מגוונות כגון עבודת צוות, תקשורת, חקירה, למידה וחשיבה ביקורתית.

מטרות התוכנית:
1. לחשוף תלמידים ללמידה ולחשיבה המדעית באמצעות התנסות מעשית פעילה ומאתגרת.
2. לפתח אצל התלמידים יכולות חשיבה מסדר גבוה, הבנויות על שלבים מוּבְנִים של חשיבה מדעית, כגון בחינת הנחות יסוד, עובדות, מסקנות, הסבר וסיבה ותוצאה. כל אלה נעשים דרך התנסות ובניית תוצרים ממשיים מגוונים המעניקים לתלמידים משוב מיידי להישגיהם.
3. להבנות ולהעמיק את הידע של התלמידים על ידי תיווך מובנה בין תכני המפגשים לנושאים הנלמדים בבית הספר.
4. להעשיר את הידע והמיומנויות של התלמידים באמצעות נושאים מאתגרים שנגזרים מתוכנית הלימודים הרגילה ומקישור הנושאים שעולים במהלך הלמידה לחיי היום יום שלהם.
5. לפתח יכולות חברתיות באמצעות עבודת צוות המבוססת על חוויות למידה משותפת.

תיאור התוכנית:
תוכנית מפ”צ עוסקת בנושאים רב-תחומים הקשורים למדע וטכנולוגיה המוכרים לתלמידים ולתלמידות בחיי היומיום שלהם, כגון אנרגיה, חשמל, כוחות ועוד.
• "התמונה האבודה" – מיועד לכיתות ה'; מתוכנן כסיפור מסגרת של הרפתקאות וחקר.
• "חיים בסרט" – מיועד לכיתות ו'; תוכנית הכוללת מציאת שגיאות מדעיות בסרטים, למידת עקרונות הצילום, יצירת סרטי אנימציה ועוד.
הלימוד מתקיים בקבוצה של עד 20 משתתפים, בהנחיית מדריך מקצועי מתחומי מדעי הטבע וההנדסה. המדריכים, שהוכשרו ברוח הגישה החינוכית-מדעית של התוכנית, מקבלים ליווי ותמיכה מסגל מכון דוידסון לחינוך מדעי.
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע במשך 120 דקות. הפעילות מורכבת מחלק תיאורטי קצר המשלב דיון והמחשה, וחלק מעשי שבו התלמידים בונים מוצר או דגם הממחישים את העיקרון המדעי או
הטכנולוגי. בכל מפגש מושם דגש על החיבור בין הנושא המדעי לחיי היומיום של התלמידים - "קישור לחיים".
התוכנית מסתייעת בחידות ומשימות חקר נלוות לתכנים המוצעים במהלך המפגשים.
בחלקה האחרון של התוכנית יתנסו התלמידים בפרויקט אישי שנועד לסכם את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך השנה. בכיתות ה' תוצרי הקבוצה יציגו את סיפור העלילה ופתרון התעלומה שהוצגה לאורך שנת הלימודים. בכיתות ו' התלמידים יתכננו דגם או מוצר, יבנו, ישפרו ויעצבו אותו.
הפרויקטים יוצגו בטקס סיום שבסופו תוענק למשתתפים תעודה ממכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.

עלות:
1,500 שקלים עבור החוג.
250 שקלים  דמי הרשמה ( לא מוחזר גם במקרה של ביטול החוג / אי השתתפות).
350 שקלים הסעות לחוג מהיישובים לאשכול וחזרה. 
 

לפרטים נוספים
אתי אוחיון
מזכירת מחלקת מדע וחדשנות
08-9230239