פרטי התקשרות

עמרי פלדמן
מנהל מחלקת תכנון ורישוי בנייה
08-9274081
08-9274088

ג'ני ינין
בודקת תב"ע ורישוי
08-9274081
08-9274088