בית ספר ממלכתי דתי "שלהבת בנים" - שעלבים

מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת - לעשותו טוב וישר (הראי"ה קוק)
ממ"ד שלהבת בנים מבקש להצמיח תלמידים מלאי שמחת חיים, חדוות למידה, אהבת תורה ויראת שמים.
לנגד עיננו עומדים מספר עקרונות אותם אנו עמלים וחולמים להגשים בבית הספר:
עין טובה ובוחנת על כל ילד - שימת דגש על כל ילד עם אופיו המיוחד וצרכיו הייחודיים, תוך זיהוי חוזקותיו, וחיפוש מתמיד של נתיבים חדשים לפיתוח אישיותי והגשמת חלומות.
אהבת התורה ועמלה - לימוד תורה מתוך שמחה של שיר והעמקה, שימת התורה מצוותיה ואורחותיה במרכז עולמו של הילד.
דרך ארץ - עיצוב דמות הילד לאהבת חינם, ליושר ואהבת הצדק, ולעשיית טוב בכל רגע בחיים.
למידה משמחת ומעוררת - יצירת סביבת למידה נעימה, שימוש במתודות הוראה מותאמות, ועידוד היצירתיות והחוויה האישית בלמידה.
עשייה חברתית - יצירת מוקדי עשייה חברתית מונחית על ידי צוות בית הספר ויזומה ומובלת בידי התלמידים עצמם.
אהבת הארץ - חיבור הילדים אל הארץ בכל המובנים: קשר אל המקום שלנו ומרחביו, קשר עמוק אל השורשים ההיסטוריים והמשפחתיים, קשר אל הקרקע - מצוותיה, עבודתה ושמירה על קיומה, וחיבור של אהבה אל ארץ ישראל המיוחדת שלנו על כל נופיה ומקומותיה.

פרטים ליצירת קשר:

מזכירות בית הספר: עדן פדה
טלפון: 08-9276715
דואר אלקטרוני: [email protected]
פקס: 08-9276716

מנהל: הרב מוטי סימפסון
דואר אלקטרוני: [email protected]

מפקחת: דקלה רוזנבוים
זרם ממלכתי דתי
סמל מוסד: 412940

כתובת: קרית חינוך שעלבים