ישיבת מליאה 11.5.2021

שימו לב - בדקה 2:48 מושמעת אזעקה מוקלטת

מצגת מליאה

ישיבת מליאה 17.3.2021

ישיבת מליאת המועצה 30.12.2020

מצגת המליאה

ישיבת מליאת המועצה 8.11.2020

ישיבת מליאת המועצה 13.9.2020למצגת המליאה לחצו כאן

ישיבת מליאת המועצה 17.5.2020

 

ישיבת מליאת המועצה 18.2.2020

 

ישיבת מליאת המועצה 30.12.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 15.9.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 23.06.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 19.05.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 24.03.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 31.01.2019

 

ישיבת מליאת המועצה 12.12.2018

 

ישיבת מליאת המועצה 29.11.2018