לרישום נישואין אונליין לחצו כאן

הפנייה זו לקראת הנישואין באינטרנט אינה מהווה פתיחת תיק נישואין / אישור לרישום נישואין. כדי להמשיך בתהליך רישום הנישואין יש להגיע למחלקת דת במועצה או לתאם מראש פגישה לפתיחת תיק.

רשם הנישואין של המועצה

הרב בן עזרא שלמה, טלפון נייד: 052-2603225

לפתיחת תיק נישואין יש להביא:

1. תעודת זהות (כולל ספח).
2. צילום תעודת סטודנט/אישור תלמיד ישיבה/פנקס חוגר או אישור נכה.
3. תעודת נישואין של ההורים, במידה וההורים גרושים תעודת גירושין של ההורים.
4. 3 תמונת פספורט לכל אחד מבני הזוג.
5. 2 עדים (שאינם קרובים).
6. תשלום אגרה - 730 ש"ח (הנחת סטודנט/חייל /תלמיד ישיבה - 438 ש"ח)