מס. מכרז שם המכרז מספר ההצעות שהוגשו החלטת מכרז תאריך ועדת מכרזים תקופת החוזה כולל אופציה מספר חוזה
01/2022 ארגון ניהול ותפעול "טור גזר" 2022 - זוטא 1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, עריכת שימוע למציע וקבלת הבהרותיו לעניין המחיר וכן קבלת התייחסות משפטית בסוגיות שבנדון, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד - לקבוע את  המציע קופצים רוקדים בע"מ ע"ס של 170,000 ₪ לא כולל מע"מ - כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  01/02/2022 09/01/2024 60817
02/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי ותביעה רשותית בתחום תכנון ובנייה ומשפט מוניציפלי למועצה האזורית גזר והוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר 1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע משרד עורכי דין שרקון, בן עמי, אשר ושות' עורכי דין הכוללת הנחה ע"ס 20% ביחס למחירים המרביים שנקבעו ע"י המועצה - כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  13/03/2022 01/04/2027 60862
03/2022  לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף טניס במועצה האזורית גזר     0 במכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל 27/03/2022 בוטל ---
04/2022  לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף הכדורגל  במועצה האזורית גזר     2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה ריקה וכן הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לפסול על הסף את הצעת המציע עידן ויסמן ולקבוע את  המציע משה שוקרון כהצעה הזוכה במכרז וזאת על אף שנותרה הצעה יחידה לדיון ובשים לב לכך שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  13/03/2022 31/08/2027 60953
05/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף קפוארה במועצה האזורית גזר 1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה חסרה והצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע טל נגר –כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה. יצוין כי ככל שהמועצה תבקש להזמין שירותי ריכוז ענף – התמורה בעד שירותים אלו תהיה ע"ס 0 ₪. 13/03/2022 31/08/2027 60947
06/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף אקרובטיקה במועצה האזורית גזר 1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע יניב ויסמן אקרובטיקס –כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  13/03/2022 31/08/2027 60913
07/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף ג'ודו במועצה האזורית גזר 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציעים יוסי ליפרמן ונועם אלקיים כמציעים הזוכים במכרז זה. חלוקת החוגים ביניהם תתבצע בהתאם להוראות המכרז.  13/03/2022 31/08/2027 60916
08/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף התעמלות אומנותית במועצה האזורית גזר
 
1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציעה גל חן וכלדר שמואל –כמציעה הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  13/03/2022 31/08/2027 60912
09/2022 לקבלת הצעות למתן שירתי הפעלת ענף המחול במועצה האזורית גזר 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציעה עדי אזולאי כמציעה הזוכה במכרז זה.  13/03/2022 31/08/2027 60906
10/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותדלוק גנרטורים במועצה האזורית גזר 3 לאחר שמיעת הדברים, עיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד –לפסול את הצעת המציע ד.נ. גנרטורים בע"מ בשל אי עמידה בתנאי הסף וכן לקבוע את  המציע שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ ע"ס 1,670 ₪ לא כולל מע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה הכשרה והזולה ביותר.  23/05/2022 31/05/2027 60932
11/2022 לקבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד טכני    1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את המציע א.א. סופרביל בע"מ–כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  13/03/2022 31/03/2027 60882
12/2022 לשירותי ניהול והפעלה של אולפנה לבנות "קרית חינוך  שעלבים" בתחום שיפוט המועצה 1 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את המציע עמותת אולפנא לבנות – קרית חינוך שעלבים –נוף איילון –כמציע הזוכה במכרז וזאת על אף שמדובר בהצעה יחידה ולאחר שההצעה נמצאה סבירה בהתייחס לאומדן המועצה.  13/03/2022 31/08/1932 60923
13/2022 לקבלת הצעות לארגון, תיאום וביצוע השתלמות עובדים 2 לאחר שמיעת הדברים, עיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וכן מסמכי השימוע בכתב שנערך ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד –לקבוע את  המציע טיפ 4 דיל נסיעות ותיירות  בע"מ  ביחס למלון יו קורל ביץ' אילת הכל כלול ע"ס 1,820 ₪ לאדם בחדר זוגי כולל מע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה הכשרה, בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר והזולה ביותר.  07/06/2022 04/09/2023 61073
14/2022 לקבלת הצעות להפעלת צהרונים בבתי הספר במועצה עפ"י תכנית "ניצנים" 3 לאחר שמיעת הדברים, עיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וכן חוות הדעת המשפטית שהוצגה ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד –לפסול את המציע קידס אנד פאן הפקות בע"מ  בשים לב לאי עמידתו בתנאי הסף ולקבוע את המציע בית לגדול בו   בע"מ  בהיותה ההצעה הכשרה, בעלת ניקוד האיכות הטוב ביותר.  07/06/2022 31/08/2027 61074
15/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת ענף טניס במועצה האזורית גזר 1 במכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל 22/05/2022 בוטל ----
16/2022 לביטוחי רכוש וחבויות 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה הכוללת הסתייגויות וכן הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד - לפסול על הסף את הצעת המציע הפניקס חברה לביטוח באמצעות סוכנות גבעון ולקבוע את  המציע חברת מגדל באמצעות סוכנות גבאי ע"ס 985,892 ₪ לשנה כהצעה הזוכה במכרז וזאת על אף שנותרה הצעה יחידה לדיון כמו כן, מסמיכה הוועדה את יועץ הביטוח של המועצה וגזבר המועצה לנהל מו"מ לאחר הזכייה עם המציע לצורך שיפור הצעתו. יודגש כי מו"מ זה אינו מהווה תנאי לזכיית המציע במכרז. 05/07/2022 31/07/2027 61019
17/2022 לתכנון ביצוע, אספקה והתקנת מתקני משחק ומשטח בלימה ביישוב רמות מאיר 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין תיקון הצעות מחיר והגשת הצעה החורגת מהמחיר המירבי וכן הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לתקן את הטעות החישובית בהצעת המציע פיברן קדימה 1987 בע"מ ולפסול על הסף הצעה זו בשל חריגה מהמחיר המירבי שנקבע במכרז ולקבוע את  המציע ג'יפליי מבית גיל תייר  בע"מ ע"ס 267,300 ₪  כהצעה הזוכה במכרז וזאת על אף שנותרה הצעה יחידה לדיון. 05/07/2022) 09/08/2027 61059
18/2022 שירותי ניהול  פרויקטים בתחום פרויקטים ציבוריים ותשתיות 0 במכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל 27/06/2022 בוטל ----
19/2022 לקבלת הצעות לאספקת מתנות ושוברי מתנה לחג עבור ועד העובדים 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין הגשת הצעה ריקה וכן הצעה יחידה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לפסול על הסף את הצעת המציע  קורקט יבוא ושיווק מתנות בע"מ ולקבוע את  המציע חברת היי ביז בע"מ  שכללה הנחה בשיעור של 6% ביחס לשוברי מזון כהצעה הזוכה במכרז.  08/08/2022 14/08/2027 61062
20/2022 לשירותי שמאות מקרקעין עבור המועצה והועדה המקומית לתו"ב גזר   16 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין תוצאות אי עמידה בתנאי הסף, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לפסול על הסף את הצעת המציע  רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל"ן ולקבוע את  המציעים צפריר שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי בע"מ ועמיר אהרוני שכללה הנחה בשיעור של 25% ביחס למחירון וקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר כהצעות הזוכות במכרז.  16/11/2022 01/12/2027 61132, 61131
21/2022 קבלת הצעות מחיר לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה עבור המועצה האזורית גזר ויישובי המועצה 3 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע  קרביץ (1974) בע"מ –כמציע הזוכה במכרז בהיותו בעל ההצעה הכשרה בעלת שיעור ההנחה ביחס למחירון הגבוה ביותר ע"ס של 28% הנחה. בשים לב לכך שמדובר במכרז משותף ליישובי המועצה, כל יישוב יהיה רשאי להודיע אל הצטרפותו להסדר המכרז בטווח של שנה מיום פרסום החלטה זו ובאותם התנאים שנקבעו במכרז, כאשר היישוב יחתום על הסכם נפרד מול הספק והכל בהתאם להוראות המכרז. 08/08/2022 31/08/2027 61076
22/2022 שירותי ניהול פרויקטים בתחום פרויקטים ציבוריים ותשתיות 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וקבלת התייחסות משפטית בעניין תוצאות אי עמידה בתנאי הסף, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לפסול על הסף את הצעת המציעים אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע  בע"מ עבור פרק ב' בלבד ואי. אס. קיו הנדסה פיקוח ובקרת איכות כבישים בע"מ עבור פרק א' בלבד  ולא לקבוע אף מציע כמציע זוכה במכרז זה. ככל שלמועצה דרושים שירותים אלו, עליה להערך לפרסום מכרז חדש. 28/12/2022 בוטל -----
23/2022 מכרז מסגרת - לביצוע עבודות דפוס ושילוט עבור המועצה ויישוביה 7 בשים לב לכך שמדובר במכרז משותף ליישובי המועצה, כל ישוב יהיה רשאי להודיע אל הצטרפותו להסדר המכרז בטווח של שנה מיום פרסום החלטה זו ובאותם התנאים שנקבעו במכרז, כאשר היישוב יחתום על הסכם נפרד מול הספק והכל בהתאם להוראות המכרז. לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ועריכת שימועים למציעים שון שלטים, דפוס חבצלת 1972 בע"מ ופיק פונג בע"מ, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציעים הבאים כזוכים במכרז:                                                                                                                                           פרק א': פנקסים על נייר כימי - דפוס המרכז - שיעור ההנחה המוצע 5%
פרק ב': מעטפות צבע אחד - לא הוגשו הצעות בפרק זה
פרק ג': מגנטים צבעוניים כולל ציפוי למינציה מבריקה - דפוס המרכז - שיעור ההנחה המוצע 5%
פרק ד': מדבקות איכותיות וצבעוניות - שון שלטים - שיעור ההנחה המוצע 15%
פרק ה': כרטיסי ביקור - דפוס המרכז - שיעור ההנחה המוצע 20%
פרק ו': דפי לוגו-נייר נטול עץ 80 ג' - דפוס המרכז - שיעור ההנחה המוצע 5%
פרק ז': פוסטרים/כרזות - דפוס חבצלת 1972 בע"מ - שיעור ההנחה המוצע 23%
פרק ח': רולאפ צבעוני כולל מתקן גלילה ותיק נשיאה - פיק פונג בע"מ - שיעור ההנחה המוצע 62%
פרק ט': פולדר למסמכי A4 - דפוס המרכז - שיעור ההנחה המוצע 10%
פרק י': פליירים - דפוס חבצלת 1972 בע"מ - שיעור ההנחה המוצע 23%
פרק י"א: חוברות - דפוס חבצלת 1972 בע"מ - שיעור ההנחה המוצע 17%
פרק י"ב: שילוט - פיק פונג בע"מ - שיעור ההנחה המוצע 45%
פרק י"ג: העתקת תוכניות - דפוס המרכז - שיעור ההנחה המוצע 30%
פרק י"ד: מתן שירותי הדפסה למחלקת גבייה - דפוס בארי שותפות מוגבלת - שיעור ההנחה המוצע 6%
16/11/2022 01/12/2027 61130
61134
61135
61128
61127
24/2022 למתן שירותי פרסום מודעות בעיתונות 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ועריכת שימוע למציע אשכנזי זלצמן ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע אשכנזי זלצמן כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר והניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. 16/11/2022 05/12/2027 61133
25/2022 למתן זכות שימוש בסככות קירוי שיוקמו במגרשי ספורט ומגרשי חניה לצורך הקמה ותחזוקה של מתקנים סולאריים   טרם נסגר 30/01/2023 טרם נסגר ----
26/2022 למתן שירותי ניהול ופיקוח על תחזוקת תשתיות במועצה האזורית גזר 4 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה וכן לאחר קבלת התייחסות משפטית בנוגע לפגמים שנפלו בהצעות, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לפסול את הצעות המציעים: תמר אוזן אדריכלות ניהול פיקוח בע"מ ורומי אסטרטגיות הנדסה בע"מ על הסף בשל אי עמידה בדרישות הסף שנקבעו ולקבוע את המציע אסף חיים כמציע הזוכה במכרז, בהיותו המציע בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ע"ס של 30,000 ₪ בחודש לא כולל מע"מ. 28/12/2022 09/01/2028 61177
27/2022 למתן שרותי גבייה כוללים 1 המכרז בוטל 09/02/2023 ---- ----
28/2022 לקבלת הצעות לסינון, ניקיון ואספקת חול תקני לגני ילדים 3 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד - לקבוע את  המציע ג'יפליי מבית גיל תייר בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה המשוקללת הזולה ביותר:
רכיב בהצעת המחיר מציע 2: ג'יפליי מבית גיל תייר בע"מ
מחיר מוצע עבור רכיב ניקיון וסינון ארגז חול - 300 ₪
מחיר מוצע עבור רכיב תיחוח, ניקיון וסינון שטח הגן - 600 ₪
מחיר מוצע עבור רכיב אספקת ופיזור חול נקי שעומד בדרישות התקן וחוזר מנכ"ל משרד החינוך - 280 ₪
מחיר מוצע רכיב פינוי וריקון חול מתוך ארגז חול ומילוי חול חדש שעומד בדרישות התקן וחוזר מנכ"ל משרד החינוך - 500 ₪ 
28/12/2022 01/01/2028 61176
29/2022 ביצוע עבודות גינון ביישוב בית חשמונאי ובמתקני המועצה 2 לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת  המקצועית וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה, ממליצה הועדה לראשת המועצה בפה אחד – לקבוע את  המציע פוש גינון ופיתוח  בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה המשוקללת הזולה ביותר ע"ס של 21,900 ₪ לחודש עבור שטחי המועצה ו-25,650 ₪ עבור שטחי היישוב ובסך הכל 47,550 ₪ לחודש לא כולל מע"מ. 28/12/2022 14/01/2028 61174
31/2022 ביצוע עבודות שונות באמצעות  כלים הנדסיים וציוד מכני עבור המועצה- מסגרת פומבי   ניתנה החלטה בשנת 2023 08/02/2023 טרם נסגר ----
32/2022 לקבלת הצעות לרכש ואספקת מזון 0 במכרז לא הוגשו הצעות והמכרז בוטל 27/12/2022 בוטל ----
33/2022 לקבלת הצעות בעניין ביצוע שירותי תחזוקה, תיקונים ורכש מזגנים במשרדי המועצה ומוסדות חינוך בתחום שיפוט המועצה   ניתנה החלטה בשנת 2023 08/02/2023 טרם נסגר ----
  לביצוע עבודות איסוף, פינוי וסילוק פסולת גזם נקי וגזם מעורב (גושית) לאתר מורשה   ניתנה החלטה בשנת 2023 08/02/2023 טרם נסגר ----
35/2022 לביצוע עבודות אחזקת מתקני חשמל למבני ציבור ומוסדות חינוך במועצה    ניתנה החלטה בשנת 2023 08/02/2023 טרם נסגר ----