צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות

יערית ביטון
מנהלת מדור פיקוח על הבנייה
08-9274081
050-9092008
08-9274088
 
שרון גולדשטיין
מזכירת מדור פיקוח על הבנייה ואחראית על אישורים לטאבו
08-9274081
 
אביתר גלילה
מפקח תכנון ובנייה
08-9274083
052-4924879
 
דניאל לרזה
מפקח תכנון ובנייה
08-9274419
052-2296530