2020-2022

2019


גזרי מידע נובמבר 2019

גזרי מידע אוקטובר 2019

גזרי מידע ספטמבר 2019

גזרי מידע יולי 2019

גזרי מידע יוני 2019

גזרי מידע אפריל 2019

גזרי מידע מרץ 2019

גזרי מידע ינואר 2019 

 

עיתונים משנת 2010 ועד 2018: 

גזרי מידע אוקטובר 2018
גזרי מידע ספטמבר 2018
גזר מידע אוגוסט 2018
גזרי מידע יולי 2018
גזרי מידע יוני 2018
גזרי מידע מאי 2018
גזרי מידע אפריל 2018
גזרי מידע מרץ 2018
גזרי מידע פברואר 2018
גזרי מידע ינואר 2018
גזרי מידע דצמבר 2017
גזרי מידע נובמבר 2017
גזרי מידע ספטמבר 2017
גזרי מידע יולי 2017
גזרי מידע יוני 2017
גזרי מידע מאי 2017
גזרי מידע אפריל 2017
גזרי מידע מרץ 2017
גזרי מידע פברואר 2017
גזרי מידע ינואר 2017
גזרי מידע דצמבר 2016
גזרי מידע אוקטובר 2016
גזרי מידע ספטמבר 2016
גזרי מידע אוגוסט 2016
גזרי מידע יולי 2016
גזרי מידע יוני 2016
גזרי מידע מאי 2016
גזרי מידע אפריל 2016
גזרי מידע מרץ 2016
גזרי מידע פברואר 2016
גזרי מידע ינואר 2016
גזרי מידע דצמבר 2015
גזרי מידע נובמבר 2015
גזרי מידע ספטמבר 2015
גזרי מידע אוגוסט 2015
גזרי מידע יולי 2015
גזרי מידע מאי 2015
גזרי מידע אפריל 2015
גזרי מידע מרץ 2015
גזרי מידע פברואר 2015
גזרי מידע ינואר 2015
גזרי מידע דצמבר 2014
גזרי מידע נובמבר 2014
גזרי מידע אוקטובר 2014
גזרי מידע ספטמבר 2014
גזרי מידע אוגוסט 2014
גזרי מידע יולי 2014
גזרי מידע יוני 2014
גזרי מידע מאי 2014
גזרי מידע אפריל 2014
גזרי מידע מרץ 2014
גזרי מידע פברואר 2014
גזרי מידע ינואר 2014
גזרי מידע דצמבר 2013
גזרי מידע נובמבר 2013
גזרי מידע אוקטובר 2013
גזרי מידע ספטמבר 2013
גזרי מידע אוגוסט 2013
גזרי מידע יולי 2013
גזרי מידע יוני 2013
גזרי מידע מאי 2013
גזרי מידע אפריל 2013
גזרי מידע מרץ 2013
גזרי מידע פברואר 2013
גזרי מידע ינואר 2013
גזרי מידע דצמבר 2012
גזרי מידע נובמבר 2012
גזרי מידע אוקטובר 2012
גזרי מידע ספטמבר 2012
גזרי מידע אוגוסט 2012
גזרי מידע יולי 2012
גזרי מידע יוני 2012
גזרי מידע מאי 2012
גזרי מידע אפריל 2012
גזרי מידע מרץ 2012
גזרי מידע פברואר 2012
גזרי מידע ינואר 2012
גזרי מידע דצמבר 2011
גזרי מידע נובמבר 2011
גזרי מידע אוקטובר 2011
גזרי מידע ספטמבר 2011
גזרי מידע אוגוסט 2011
גזרי מידע יולי 2011
גזרי מידע יוני 2011
גזרי מידע מאי 2011
גזרי מידע אפריל 2011
גזרי מידע מרץ 2011
גזרי מידע פברואר 2011
גזרי מידע ינואר 2011
גזרי מידע דצמבר 2010
גזרי מידע נובמבר 2010