יהודה שנייויס
מ"מ וסגן ראשת המוצה ואחראי צמיחה כלכלית
08-9274002
052-3296198
 
עמית פרץ
מזכירה בלשכת ראשת המועצה
08-9274002