דלג לתוכן העמוד
 

דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2017

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999

אופן המענה לבקשה:

אופן המענה לבקשה

מספר המקרים

 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

1

הרשות דחתה את הבקשה בשל אי תשלום

3

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

2

דחייה

4

סה"כ

17

 

הסיבות העיקריות לדחייה:

פגיעה בפרטיות

2

לא ניתן לאתר את המידע / לא מצוי בידי הרשות

2

 

זמני הטיפול:

 

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו

אחוז מכלל הדחיות

לא עלה על 15 יום

11

66%

בין 16-30 יום

4

23%

בין 31-60 יום

2

11%

בין 61-120 יום

0

0%

מעל 120 יום

0

0%

סה"כ

17

100%

 

 

 

The Butterfly Button