נוהל הפעלת פעוטונים וצהרונים באופן פרטי בבתי מגורים

בוועדה המקומית לתכנון ובניה גזר (וועדת משנה) עלתה לדיון סוגיה עקרונית בדבר האישורים הנדרשים להפעלת פעוטונים וצהרונים באופן פרטי בבתי מגורים ברחבי המועצה.

הוועדה בחנה את הנושא הן בהיבט המישפטי והן בפסיקה הקיימת, מצד אחד והן בצורך האמיתי הקיים בשימושים אלה מצד שני ולבסוף החליטה לאפשר את השימושים הללו ללא צורך בהיתר לשימוש חורג ועל פי התנאים המפורטים להלן:

1. גני ילדים / פעוטונים / צהרונים עד 5 ילדים:

  • השימוש מותר בכל בית מגורים קיים בהיתר.
  • מתן פתרונות חניה נאותים.
  • עמידה בשאר דרישות הרשויות הרלוונטיות.


2. גני ילדים / פעוטונים / צהרונים עד 10 ילדים:

  • השימוש מותר בכל בית מגורים קיים בהיתר ובתנאי כי מיקום המבנה / השימוש יהא לפחות 10 מ' מבתי מגורים שכנים.
  • מתן פתרונות חניה נאותים.
  • עמידה בשאר דרישות הרשויות הרלוונטיות.


ככל שתוגש תלונה לעניין פגיעה באיכות החיים של התושבים כתוצאה מהשימוש, תועלה התלונה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה ותתקבל ההחלטה באופן פרטני לאותו השימוש ואשר החלטה זו תגבר על ההנחיות הכלליות שמצוינות לעיל.