משפחתון הינו מסגרת חינוכית לגיל הרך (שישה חודשים עד שנתיים ועשרה חודשים) המיועדת לילדי אמהות עובדות. 
 
מחלקת הרווחה מפעילה כיום 8 משפחתונים בישובים: יציץ, בית עוזיאל, רמות מאיר ומצליח. המשפחתונים מופעלים ע"י מטפלות מוסמכות בפיקוח רכזת משפחתונים. 
 
שעות הפעילות: ימים: א'-ה': 16:30 7:30 

במסגרת שיש בה רישום עודף, בחירת הילדים תהיה בהתאם לנוהל ועדות קבלה. 
 
לפרטים נוספים בנושא רישום למעונות יום ומשפחתונים, תשלום דמי רישום ומקדמה, גילאי הרישום ועוד, ניתן לעיין בדף המידע להורים לקראת הרישום למעונות היום ומשפחתונים המוכרים.
 

פרטי התקשרות:

שחף פנחסי
עו"ס היישובים: עזריה, גזר, פדיה, בית חשמונאי, בן נון, משמר איילון. עו"ס רכזת משפחתונים
08-9274551
 

לרישום ילד במשפחתון: 

1
פרטים אישיים
2
פרטי הילד
3
הצהרה ונספחים

האם הנכם * שדה חובה

פרטי ההורים

פרטי ההורה הראשון

פרטי ההורה השני

ילדים במשפחה מתחת לגיל 18 * שדה חובה
שם הילדתאריך לידה

פרטים נוספים על הילד:

הריני מצהיר כי מסרתי פרטים על כל בעיה רפואית כלשהי על המועמד למשפחתון * שדה חובה

 

תנאים בסיסיים לקבלה למשפחתון:

ידוע לי כי טופס הרישום הינו בעל תוקף אך ורק בצרוף מסמכים המאמתים את הנתונים הרשומים:

הריני מתחייב לשלם למשפחתון מחיר מלא עד קבלת הדרגה ממשרד הכלכלה. (לאחר מכן יינתנו הפרשים בהתאם לזכאות). במידה ואין ברשותך תלושי משכורת ( בגלל חופשת לידה וכו'), יש לקחת בחשבון תשלום מלא כחודשיים לאחר מסירת התלושים.

לא יבוצע רישום ללא תשלום דמי רישום על סך 133 ש"ח.

דמי ההרשמה אינם מוחזרים במקרה של ביטול הרשמה על ידי ההורים -מכל סיבה שהיא.

במקרה של הוצאת הילד מהמשפחתון במשך שנת הלימודים, אנו מתחייבים להודיע עד ה -1 לחודש שלפני הוצאת הילד, ומתחייבים לשלם עבור החודש השוטף.

ילד אשר יוצא מהמשפחתון לאחר חודש מאי, מתחייבים ההורים לתשלום עד סיום השנה, אלא אם כן נכניס במקומו ילד אחר.

ידוע לי שלא יינתנו תזכורות נוספות בענייני מסמכים וכו' האחריות חלה עלי.

אני מצהיר/ ה בזאת כי הפרטים שמסרנו הינם נכונים ומדויקים, הריני מאשר/ת שקראתי את תנאי החוזה ואני מסכימ/ה להם.

Browser not supported