פרטי התקשרות

אלומה פיטל
ממונה על תלונות הציבור 
08-9274024
050-9111964
 
חן גורלניק רדיע
יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי
08-9274005
054-7300511
 
שירי בנית
רכזת ארכיון ופרויקטים
08-9274054
050-4443250
 
רותי שמואל חי
מרכזיה
08-9274040
 052-3888870
 
ענת אוזן
מנהלת המוקד
08-9274055
052-2634358