פרטי התקשרות

אלומה פיטל
מ"מ ממונה על תלונות הציבור 
08-9274024
 
חן גורלניק רדיע
יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי
08-9274005
 
שירי בנית
רכזת ארכיון ופרויקטים
08-9274054
 
זוהר בן שימול
מנהלת מוקד המועצה וממונה על פניות ותלונות הציבור
08-9274001