להלן רשימת מאגרי מידע:    

אישור רישום מאגר מס' 700061687 --- מאגר טלפונים של תושבי מועצה אזורית גזר
אישור רישום מאגר מס' 700061688 --- מאגר כתובות דואר אלקטרוני של תושבי מועצה אזורית גזר

ממונה מאגרי המידע

עופר גומבינר
קב''ט המועצה
08-9274008
073-2447288