להלן רשימת מאגרי מידע:    

אישור רישום מאגר מס' 700061687 --- מאגר טלפונים של תושבי מועצה אזורית גזר
אישור רישום מאגר מס' 700061688 --- מאגר כתובות דואר אלקטרוני של תושבי מועצה אזורית גזר

ממונה מאגרי המידע
קב"ט המועצה
אליק מגורי כהן
089274008, 052-2891362
פקס - 0732447288
elikmc@gezer-region.muni.il