רותם ידלין
ראשת המועצה
08-9274020

אופיר עלוה רוקטלי
עוזרת ראשת המועצה
08-9274567
054-6266580

אילנית ביטון
מנהלת לשכת ראשת המועצה
08-9274020
052-6091927

עמית פרץ
מזכירה בלשכת ראשת המועצה
08-9274002