רותם ידלין
ראשת המועצה
08-9274020
073-2447220

אופיר עלוה רוקטלי
עוזרת ראשת המועצה
08-9274567
073-2447220

אילנית ביטון
מנהלת לשכת ראשת המועצה
08-9274020
073-2447220

לינוי סהר
מזכירת לשכת ראשת המועצה
08-9274002
073-2447221