צירוף מסמכים

עורך כתב ההצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום להלן - הקטין

פרטי הקטין * שדה חובה
שם הילדת.ז.גן / כיתה

הצהרה

כתובת ההורה הנוסף הינה * שדה חובה
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי : * שדה חובה
המשמורת​ ​של​ ​הקטין​ ​הינה​ * שדה חובה
* שדה חובה
Browser not supported