במועצה פועלות שתי כיתות וותיקים, האחת בתיכון איתן והשנייה באולפנת שעלבים.
בכיתות הוותיקים, מוזמנים האזרחים הוותיקים ללמוד ולהעשיר את תחומי הידע העניין וזאת בשיתוף תלמידי התיכון. התלמידים נהנים ממגוון קורסים והרצאות ממרצים מהשורה הראשונה, בתחומים שונים.
 

פרטי התקשרות

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069