בת שבע פיק - יועצת לענייני אזרחים וותיקים במועצה 

המינוי הוא על פי "חוק האזרחים הוותיקים התש"ע - 2010" תפקיד היועץ לשפר את סל השירותים הניתנים לאזרחים הוותיקים בתחומי המועצה, לאתר את הצרכים, להמליץ על גיבוש מדיניות ותוכניות מעצימות המתאימות לצורכיהם. 
מטרת המועצה להעלות את נושא האזרחים הוותיקים על המפה הציבורית ולמלא את כל צורכיהם ומשאלותיהם לקראת איכות חיים טובה ומאתגרת! 
 

צור קשר דיגיטלי