אודות הוועדה

ועדת חובה אשר תפקידיה הינם: תכנון צריכה תקופתי, אישור ביצוע רכישות ע"י המועצה (בסכומים הפטורים ממכרז); החלטה על נקיטת פעולות להשוואות נתוני ספירת המלאי לרשום בפנקסי הטובין; החלטה על ייעוד טובין שנמצאו בלתי ראויים לשימוש.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - אוולין שנקר

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - ליאת פרמון

חברי הועדה - שירי בנית מזרחי, ענת אוזן

דבר יו"ר הוועדה

ועדת הרכש קמה מתוקף פקודת המועצות ומתפקידה להסדיר את אופן ההתקשרויות במועצה בנהלי הליכי רכש – על מנת להסדיר את התקשרויות המועצה בהצעות אשר פטורות ממכרז.

הוועדה מתכנסת פעם בשבוע ודנה בבקשות ובהצעות המחיר להליכי הרכש כפי שהוגשו על ידי המחלקות השונות במועצה, על מנת להבטיח יעילות אדמיניסטרטיבית וכלכלית תוך עמידה 
והקפדה על כללי המנהל התקין ובראשם שמירה על עקרון השוויון, שמירה על טוהר המידות, הגינות, מניעת משוא פנים והכל תוך הבטחת תוצאה מיטבית למועצה בבחירת מבצע העבודה.

בברכה,
אולין שנקר,
יו"ר הועדה
 

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 1 31/01/2019