אודות הוועדה

תפקידיה של הועדה הינם לטפל בענייני פיתוח התיירות ושימור האתרים בתחום המועצה. בסמכותה של הוועדה לקבוע אלו אתרים נועדו לשימור, לחייב בתחזוקת האתר את בעל האתר או להפקיעו אם הוועדה סוברת שנשקפת סכנה לאתר. במקרה של הפקעה הוועדה רשאית למכור את האתר או להשכירו, בתנאי שיובטח שימור האתר על ידי הרוכש או השוכר.

בעלי תפקידים

יו"ר פיתוח תיירות - רן שובע 

יו"ר שימור אתרים - רותם ידלין

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - אילנית צמח

חברי הוועדה - רונית ויתקון ברקאי, נריה הרואה, יואל ויינגרטן , עמיר כהן, מהנדס המועצה, צבי גבע (בית חשמונאי), מקס הרצברג (סתריה), שי הרשקוביץ (כפר בן נון), אלון שביט (גני הדר), יוני שילה (נען)

דבר יו"ר הוועדה

מועצה אזורית גזר שוכנת כריאה ירוקה בלב המדינה. המועצה מאופיינת במרחב חקלאי מיוחד ובה אתרי מורשת רבים.
למועצה שלנו פוטנציאל תיירותי גדול בתחומים שונים - תיירות כפרית, דרך היין, ספורט, היסטוריה, מורשת ועוד.
אנו רואים בתיירות מנוע צמיחה לעסקים מקומיים.  
ועדת תיירות ושימור אתרים, רואה את עצמה כגוף יוזם, מקדם ומסייע לפעילות אגף צמיחה כלכלית בו פועלת מחלקת תיירות וקידום העסקים. 
הועדה שמה לה למטרה לסייע ולכוון במידת האפשר את פעילות האגף בתחומי המורשת והחינוך, תשתיות ותיירות חקלאית, מפת תיירות והנגשת גן לאומי גזר לציבור.
החברים בוועדה בעלי ניסיון רב שנים ורקע מקצועי בתחום המורשת, שימור אתרים, ניהול עסקי וכיוצ"ב ובתוך כך תרומתם המקצועית בעלת ערך רב. 
משכך, אנו בועדת תיירות ושימור אתרים עושים את עבודתנו במסירות ומקצועיות על מנת להבטיח תהליך נכון וסיוע בהצלחת פעילות המחלקה לטובת הציבור והגופים השותפים לעבודתה. 

בברכה,
רן שובע
יו"ר הועדה

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 13 26/01/2020
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 12 11/06/2019
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 11 16/04/2019
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 10 09/07/2018
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 9 09/04/2018
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 8 16/10/2017
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 7 24/04/2017
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 6 28/11/2016
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 5 20/06/2016
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 4 04/11/2015
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 3 15/06/2015
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 2 08/12/2014
פרוטוקול ועדת פיתוח תיירות ושימור אתרים מס' 1 16/06/2014