אודות הוועדה

הנהלה
תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, לוודא שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה ובלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל: ארנונה, אגרות, היטלים או תשלומים אחרים, ללוות כספים, להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים בשכר.
כספים
תפקידיה של ועדת הכספים הינם לדון בהצעות לתקציב השנתי של המועצה ולתקציבים בלתי רגילים ולהכינם לאישור מליאת המועצה .
וכן לדון בפעולות מימון הקשורות בפעילות המועצה לקראת אישור.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - רותם ידלין 

מרכזת ועדת הנהלה מטעם המועצה - כרמל טל

מרכז ועדת כספים מטעם המועצה - דוד גמליאל

חברי הוועדה - יהודה שניויס, מ"מ, גדי איצקוביץ,  ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, מיכל ילובסקי, אלעד לוי, חיה לזר נוטקין, עמיר כהן, רחמים מימון, ישראל פרץ, רן שדה, איתי שייביץ, נריה הרואה, נעמה מאירי מקוב

דבר יו"ר הוועדה

הנהלה וכספים הינן הוועדות המנהלת של המועצה. תפקידיהן העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הוועדות השונות ולפקח עליהן, לוודא כי החלטות המליאה והוועדות השונות יבוצעו כדין, וכן למלא כל תפקיד אחר שמטילה עליה מליאת המועצה. ישיבות ועדות הנהלה וכספים הן הישיבות המקדימות למליאת המועצה, ובהן נדון לעומק ומאושר כל נושא משמעותי ובעל השלכות מהותיות וכלכליות קודם לישיבת מליאת המועצה.

בברכה,
רותם ידלין,
יו"ר הוועדה

תאריכי ישיבות

10/3/2021 (יום רביעי)
09/6/2021 (יום רביעי)
22/08/2021 (יום ראשון)
03/10/2021 יום ראשון)
10/11/2021(יום רביעי)
15/12/2021(יום רביעי)

פרוטוקולים

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 47 13/06/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 46 03/05/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 45 10/03/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 44 16/12/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 43 28/10/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 42 07/09/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 41 26/07/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 40 21/06/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 39 13/05/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 38 12/02/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 37 18/12/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 36 05/09/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 35 13/06/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 34 05/05/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 33 03/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 32 15/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 31 13/08/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 30 10/06/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 29 16/04/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 28 29/01/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 27 05/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 26 05/11/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 26 05/11/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 25 07/08/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 23 21/06/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 24 07/06/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 22 25/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 21 15/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 20 13/11/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 19 13/11/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 18 11/09/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 17 19/07/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 16 06/06/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 15 28/03/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 14 08/02/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 13 06/12/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 12 10/11/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 11 25/08/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 10 15/06/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 9 04/05/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 8 09/03/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 7 25/01/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 6 04/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 5 11/11/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 4 08/09/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 3 17/07/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 2 12/05/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 1 24/03/2014 מן המניין