אודות הוועדה

הנהלה
תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, לוודא שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה ובלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל: ארנונה, אגרות, היטלים או תשלומים אחרים, ללוות כספים, להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים בשכר.
כספים
תפקידיה של ועדת הכספים הינם לדון בהצעות לתקציב השנתי של המועצה ולתקציבים בלתי רגילים ולהכינם לאישור מליאת המועצה .
וכן לדון בפעולות מימון הקשורות בפעילות המועצה לקראת אישור.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - רותם ידלין 

מרכזת ועדת הנהלה מטעם המועצה - כרמל טל

מרכז ועדת כספים מטעם המועצה - דוד גמליאל

חברי הוועדה - יהודה שניויס, מ"מ, גדי איצקוביץ,  ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, מיכל ילובסקי, אלעד לוי, חיה לזר נוטקין, עמיר כהן, רחמים מימון, ישראל פרץ, רן שדה, איתי שייביץ, נריה הרואה

דבר יו"ר הוועדה

הנהלה וכספים הינן הוועדות המנהלת של המועצה. תפקידיהן העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הוועדות השונות ולפקח עליהן, לוודא כי החלטות המליאה והוועדות השונות יבוצעו כדין, וכן למלא כל תפקיד אחר שמטילה עליה מליאת המועצה. ישיבות ועדות הנהלה וכספים הן הישיבות המקדימות למליאת המועצה, ובהן נדון לעומק ומאושר כל נושא משמעותי ובעל השלכות מהותיות וכלכליות קודם לישיבת מליאת המועצה.

בברכה,
רותם ידלין,
יו"ר הוועדה

פרוטוקולים

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 37 18/12/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 36 05/09/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 35 13/06/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 34 05/05/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 33 03/03/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 32 15/01/2019
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 31 13/08/2018
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 30 10/06/2018
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 29 16/04/2018
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 28 29/01/2018
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 27 05/12/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 26 05/11/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 26 05/11/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 25 07/08/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 23 21/06/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 24 07/06/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 22 25/01/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 21 15/01/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 20 13/11/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 19 13/11/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 18 11/09/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 17 19/07/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 16 06/06/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 15 28/03/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 14 08/02/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 13 06/12/2015
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 12 10/11/2015
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 11 25/08/2015
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 10 15/06/2015
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 9 04/05/2015
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 8 09/03/2015
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 7 25/01/2015
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 6 04/12/2014
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 5 11/11/2014
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 4 08/09/2014
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 3 17/07/2014
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 2 12/05/2014
פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 1 24/03/2014