אודות הוועדה

תפקידיה של הועדה הינם ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים;

בנוסף, לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות.

הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

בעלי תפקידים

יו"ר סמים מסוכנים - ישראל פרץ

מ"מ ויו"ר מיגור אלימות - יהודה שנייויס

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - ליטל ארז

חברי הוועדה - מנהלי מחלקות רלוונטים, נציג משטרת ישראל ונציג הרשות לאלכוהול וסמים, מנהלי בתי ספר תיכוניים, חנה כהן (נוף איילון), אילנה טוויג (עזריה), יוסי בסעד (עזריה)

דבר יו"ר הוועדה

הוועדה הינה ועדה סטטוטורית ומורכבת  מחברי מועצה, נציגי ציבור, מנהלי החינוך והרווחה, אנשי מקצוע בתחום ונציג הרשות לביטחון קהילתי. מטרתה להתוות מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית למניעת השימוש בסמים והשימוש לרעה באלכוהול ע"י יזום פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים. 

הוועדה מגישה לאישור המועצה את תוכניותיה ועוקבת אחר ביצוע התוכניות המאושרות. זאת, כחלק מהערכות הרשות החדשה של התכנית הלאומית שחזונה מניעת התנהגויות סיכון בקרב כלל הקהילה לצד יצירת אקלים המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, ושמירה על בריאות הגוף והנפש של כל תושב ועל זכויות האדם של כלל הקהילה, הן במסגרת כל ישוב בנפרד במועצה ובפעילות כוללת של כלל התושבים. לשם כך, אנו מקדמים שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים ומקומיים שבסופו של דבר יובילו לשיפור איכות חיינו כתושבים במועצה ויגבירו את הביטחון האישי של כולנו.

בברכה,
ישראל פרץ,
יו"ר הועדה

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 21 23/05/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 20 20/12/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 19 23/12/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 18 11/02/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 17 28/10/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 16 24/06/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 15 03/12/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 14 05/09/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 13 29/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 12 29/03/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 11 09/01/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 10 30/10/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 9 06/09/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 8 07/06/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 7 09/03/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 6 09/06/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 5 10/03/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 4 01/12/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 3 25/08/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 2 10/06/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת מאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות מס' 1 04/03/2014 מן המניין