מועצה אזורית גזר מבקשת להביא לידיעת הציבור, כי בהתאם להחלטת ועדת השלושה במועצה (גזבר, מנכ"לית, יועמ"ש), הוחלט על התקשרות המועצה עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן - משכ''ל), לשירותי ניהול ופיקוח של משכ''ל, במסגרת המכרזים המשותפים הבאים:
שם החלטה מועד פרסום הסכם ניהול

שירותי הפעלה של תוכנית קיץ במוסדות חינוך
(מכרז מס'  תק / 2018 / 12)

לחצו כאן 6.5.19 הסכם הניהול נחתם ביום 6.5.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות
(מכרז מס'  מש/ 2018  / 19)
לחצו כאן 12.6.19 הסכם הניהול נחתם ביום 12.6.19 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected] 
שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי
(מכרז מס'  מח/ 2018 / 6)
לחצו כאן 7.5.19 הסכם הניהול נחתם ביום 7.5.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
תחנות שאיבה לביוב
(מכרז מס'  תש / 2018 / 27)
לחצו כאן 29.5.19 הסכם הניהול נחתם ביום 29.5.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
 מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים
(מכרז מס'  הס / 2019/ 9)
לחצו כאן 19.6.19 הסכם הניהול נחתם ביום 19.6.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
תקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – גן ילדים חד כיתתי ביד רמב"ם
(מכרז מס' –  מק / 2019 / 17)
לחצו כאן 22.9.19 הסכם הניהול נחתם ביום 22.9.19. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
ליסינג תיפעולי לכלי רכב
(מכרז מס'  לת / 2019/ 25)
לחצו כאן 1.12.19 הסכם הניהול נחתם ביום 1.12.19 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
הקמת בית ספר יסודי בכרמי יוסף
(מכרז מס'  מג / 2019 / 6)
לחצו כאן 7.1.20 הסכם הניהול נחתם ביום 7.1.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]

 שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי
מספר מכרז – מח / 2019 / 15

לחצו כאן 24.9.20 הסכם הניהול נחתם ביום 24.9.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]

גן ילדים חד כיתתי בכפר ביל"ו
מס' מכרז – מק/ 2020 / 6

 
לחצו כאן 22.10.2020 הסכם הניהול נחתם ביום 22.10.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
ליסינג תפעולי לכלי רכב

מס' מכרז – לת/ 2020 / 20

לחצו כאן 27.10.2020

הסכם הניהול נחתם ביום 27.10.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]

 אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מס' מכרז – מש / 2020 / 17

לחצו כאן 25.11.2020 הסכם הניהול נחתם ביום 25.11.20. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]

נושא המכרז – שירותי אבטחה ושמירה

מס' מכרז – ש / 2020 / 4

לחצו כאן 13.1.2021 הסכם הניהול נחתם ביום 13.1.2021. לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן בטלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 1,000 מ"ר
(מס' מכרז – מק / 2020 / 6) 
לחצו כאן 18.2.21 הסכם ניהול נחתם ביום 16.2.21 לעיון בהסכם ניתן לפנות למנהלת לשכת הגזבר, ענת אוזן טלפון: 08-9274055, מייל: [email protected]
שירותי ניהול ופיקוח עם משכ"ל
נושא המכרז – ניקיון מבנים
(מס' מכרז – שנ / 2020 / 29)
לחצו כאן 18.4.21  
תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 1,000 מ"ר (גן ילדים לחינוך מיוחד בישרש)
(מס' מכרז – מק / 2020 / 6 )
לחצו כאן 6.6.21  

מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים
מס' מכרז – הס / 2020 /01 

לחצו כאן 27.6.21  
נושא המכרז – מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים
(מס' מכרז – הס / 2021 / 03)
לחצו כאן 4.10.21  
נושא המכרז – מתן שירותי כח אדם זמני
(מס' מכרז – כאז / 2021 / 4)
לחצו כאן 10.10.21  
נושא המכרז – ליסינג תפעולי לכלי רכב
(מס' מכרז – לת / 2021 / 15)
לחצו כאן 20.12.21  
נושא המכרז – גן ילדים חד כיתתי מצליח
(מס' מכרז – מק / 2021 / 8)
לחצו כאן 31.1.22  
נושא המכרז – גן ילדים חד כיתתי ישרש
(מס' מכרז – מק / 2021 / 8)
לחצו כאן 10.3.22  
נושא המכרז – אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות
(מס' מכרז – מש / 2021 / 20)
לחצו כאן 4.4.22  
נושא המכרז – שירותי IT – אספקת מדפסות על בסיס שכירות
(מס' מכרז – מח / 2021 / 28 )
לחצו כאן 15.6.22  
נושא המכרז – מתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים
(מס' מכרז – הס / 2022 / 8)
לחצו כאן 29.8.22  

נושא המכרז -  ליסינג תפעולי לכלי רכב
(מס' מכרז - לת / 2022 / 25)

לחצו כאן 22.1.23  
נושא המכרז - אספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה
(מס' מכרז - תנ / 2022 / 14)
לחצו כאן 8.2.23  

ניתן להעלות השגה בענין, עד 7 ימים מיום פרסום ההחלטה לגב' ענת אוזן בהודעת דוא"ל בלבד שכתובתה [email protected].  ולהגיש את טענותיו לרבות כל תימוכין בענין.