בטופס זה ניתן לעדכן את כרטיס האשראי לתשלום ארנונה ומים במועצה. יש למלא את הפרטים וללחוץ על "שליחה" (כפתור כחול) ולאחר הקליטה ללחוץ על כפתור "שלח"